تور بازماندگان «آربین حسینی» در شیراز


روز شنبه 26 ذی الحجه 1401 هجری قمری، پیاده روی از میدان شهدا، میدان شهزاد قاسم و میدان غدیر به سمت حرم مطهر حضرت شاه چراغ (ع) شیراز از طریق چهار خیابان مشیر همراه با شهدای اربعین حسینی برگزار شد.

جواد پروهاب

15:02

1401-6-26
0http://fna.ir/1r9izx