تولید آرد و غلات تاجیکستان 33 درصد کاهش یافت


به گزارش خبرنگار خبرگزاری فارس در دوشنبه، تولید آرد و غلات تاجیکستان در پنج ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیش از 30 درصد کاهش داشته است.

به گفته مؤسسات اقتصادی تاجیکستان، بیش از 186.6000 تن آرد در پنج ماهه اول سال جاری تولید شده است که 33.8 درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته کاهش داشته است.

در ماه های ژانویه تا مه سال گذشته، کشور بیش از 282.1 هزار تن آرد وارد کرده است که عمدتا از گندم وارداتی تهیه می شود.

بر اساس گزارش گمرک کشور در پنج ماهه نخست سال جاری بیش از 329.6 هزار تن گندم به ارزش مجموع 2102.2 میلیون تن وارد کشور شده است که از نظر وزنی 12.5 درصد کاهش داشته است. و از نظر قیمت نیز نسبت به مدت مشابه سال گذشته 10.8 درصد افزایش داشته است.

بیش از 16.8000 تن آرد به ارزش بیش از 45.4 میلیون در این دوره وارد شده است. واردات این نوع محصول از نظر وزنی 8.3 درصد کاهش و از نظر قیمت 14.6 درصد افزایش داشته است.

بر اساس آمارهای اقتصادی تاجیکستان، این کشور عمدتاً گندم و آرد را از قزاقستان وارد می کند.

پیش از این گزارش شده بود که برخی از صادرکنندگان محدودیت هایی را برای صادرات گندم اعمال کرده اند که تقریباً در تمام دنیا باعث افزایش قیمت آرد شده است.

انتهای پیام/ ح
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.