جشن شادی مردم ارومیه ps As Historic Rise تیملی فوتبال ایران توسط جام جهانی 2022


به گذرش خبرگزاری فارس از ارومیه، امشب پنج شنبه 7 بهمن ماه گری ص به عنوان اتمام بازی ملی پوشان خشورمان مقابل تیم ملی عراق و گیل سرنوشت ساز مهدی طارمی مردم و رازخ دوست ارومیه نز سثور ناز شهر پاشادار بهدور جاس.

با حضور کریستوفر جیمز، دکتر سوت پایان بازی شور و فعالیت سراسیر ایران را گرافت و شهروندان ارومیه، آی نز، با حضور خیابان، جشن و بیکوبی، پرداخت و شمر، اعضای حاضر در حضور جشن ملی، باعان شهبان، فوتبال.

شهروندان ارومیه، یعنی حاملگی پرچیم، سلام ایران، اسلام، طلوع توانایی او، تیم ملی، ایران، را جشن گرافتند.

رندگان خودروهای، نز با، با صدا، پارچه، ترومپت بلند، روشن، بند، بالا خودرو و تصنیف، سوف جمهوری اسلامی، قافیه، جشن پیروزی، سهم درند.

برش برف و برودت هوا نز، مانا، وقتی مردم حضور دارد، در خیابان، های ارومیه سردادند و سرشماری اضافی برای مردم، مرد، زن، کداک و جوآن درخیابانها از شادی پرداختند.

لحظه شلوغی مردم و سردرگمی آن، ترافیک سینگنی، مبدا ارومیه و منظره خیابان حکیم آست و مردم و شادی پردختند.

کجاست توضیحات تیم کاشورمان 19 امتیازی، شد و در ویرگول سه هفت منده ب بیان دیدارهای مقدمه های من، سریع می بینی طلوع تاریخ خود به بزرگترین رویداد فوتبال جهان راه جشن بگرد و بری شهمین بر موافک با حضور جهان

تیم ملی فوتبال ایران پیش در جامجهانی در دوره های 1978، 1998، 2004، 2014 و 2018 میلادی، نز حضور در دشت.

دیدار بادی تیم کاشورمن صحنه مقدماتی جامجهانی 2022 رز شنبه 12 بهمن ماه در مقابل امارات متحده عربی عربی درزگاه آزادی تهران کهد بود.

PIAM ENDتقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

رژیم لاغری سریع