حدود 38 هزار مسافر نوروزی در دامغان ساکن شدند


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند دامگان، محمد حمیدی vp ستاد توافق شرکت ها بازدید استانداری سمنان {در این} نشست گزارشی اجتناب کرده اند کار کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کار کردن روسای کمیته های اجرایی ستاد شرکت ها بازدید شهرستان دامغان حاضر کرد. . سالن محل کار فرماندار شهید سلیمانی کدام ممکن است در آن پذیرایی، پذیرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسکان مسافران نوروزی بود.

وی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به کار کردن این ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نظارت بر مصوبات اعمال شده، شاهد افزایش اسکان زائران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی در شهرستان دامغان هستیم.

معاون ستاد توافق شرکت ها بازدید استان سمنان دقیق کرد: در هفت روز ابتدایی سفر نوروزی نزدیک به 38 هزار نفر در دامگان اسکان یافتند.

حمیدی ذکر شد: بر این ایده 28 سهم اجتناب کرده اند آمار اسکان مسافر در استان سمنان درمورد به شهرستان دامغان است.

وی افزود: دامگان قابلیت های زیادی در زمینه های مختلف تاریخی، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت دارد.

معاون محل کار توافق شرکت ها بازدید استان سمنان یکپارچه داد: باید اجتناب کرده اند جایگزین طلایی نوروز برای راه اندازی شد بدون در نظر گرفتن اصولاً توانمندی های باکلاس، تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شهرها استفاده کرد.

حمیدی دقیق کرد: آمار خوبی اجتناب کرده اند انواع بازدیدکنندگان اجتناب کرده اند جاذبه های تاریخی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری شهرستان دامغان داریم کدام ممکن است 64 هزار نفر برابر 33 ​​سهم اجتناب کرده اند کل بازدیدکنندگان کل استان اجتناب کرده اند آثار تاریخی دامغان بازدید کردند.

وی برگزاری {هر روز} جشنواره های بومی، محلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیینی در دامغان را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات مفید را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد در راه اندازی شد پتانسیل ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتانسیل های حال {در این} شهرستان دانست.

معاون محل کار توافق شرکت ها بازدید استان سمنان دقیق کرد: استقرار خودروهای استیجاری در محور دامگان – معلم – جندق اقدامی ابتکاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید سودآور در کاهش دیدنی تصادفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید فوتی در تصادفات خیابان ای است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدر محور.

انتهای پیام/74003/م/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید