حضور رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در پایگاه های آذربایجان غربی


امیر جعفرزاده مدیرعامل گروه هلال احمر آذربایجان غربی در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار فارس گفت: مهدی ولیبور رئیس گروه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات ملت اجتناب کرده اند پایگاه های امدادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید محله بشردوستانه بچه ها آذربایجان غربی بازدید کرد.

وی افزود: رئیس کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات گروه هلال احمر ملت {در این} بازدید اجتناب کرده اند 2 پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در کلانتری شهید ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بزرگراه شهید حنارا سرف بازدید کرد.

مدیرعامل گروه هلال احمر آذربایجان غربی شکسته نشده داد: برای غنی سازی این بازدید اجتناب کرده اند پایگاه کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات کوهستان شهرستان ارومیه در جهان سیلوانا بازدید شد.

جعفرزاده ذکر شد: رئیس صفحه بحث کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات هلال احمر به مدت 2 روز میهمان استان آذربایجان غربی است.

وی افزود: گروه هلال احمر آذربایجان غربی امسال در راستای اجرای ساختار کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید نجات در نوروز همراه خود 25 پایگاه ابدی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیر دائمی امدادی به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان شرکت ها رسانی می تنبل.

به گزارش خبرگزاری فارس، ساختار نوروزی اجتناب کرده اند 25 اسفندماه به همان اندازه 15 فروردین ماه همزمان همراه خود در سرتاسر ملت همراه خود هدف کاهش قربانیان در سفر نوروزی اجرا تبدیل می شود.

اورژانس ۱۱۲ امدادی گروه هلال احمر به صورت در یک روز واحد زمانی کنار هم قرار دادن پاسخگویی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساکنان می توانند با بیرون سیم مقوا را انتخاب کنید و انتخاب کنید با بیرون ارزش ریالی همراه خود این شماره تصمیم بگیرند.

ts/
این را برای صفحه اول اصرار دهید