خروج میلیون ها نفر و 500 هزار زائر پیش بینی از اربعین از میرزایی خوزستان


با حضور گازرش خبر گازاری فارس از اهواز در جلسه ورزشگاه وژه اربعین حسینی خوزستان امروز با حضور محمدتقی باقری مدیر ورزشگاه مرکزی اربعین کاشور و آستانه معین و صادق خلیلیان برگزار شد. استاندارد خوزستان برگزار شاد. دار آنجا که در تقسیم توابع فلان استانهای استقرار یافتم، حقانیت ایرتاکی خدمت رسانی، تردید زائران و آمادا سازی، احتمالات منبع نیاز در اربعین 1401 با تأیید تسهیل شد.

صادق خلیلیان استان خوزستان در پایان نمایش کردها را از کجا شروع کردید: چه کردید، چه کردید؟

ما اوزود: هفتا گزته مركزی استادیوم اربعین رادار وزارت كوشور برگزار كاردیم پراساس طرحها كه من تصميم به سفت كردن پاي استنها نيز بستند دنبال شونده كه دار خوزستان با آدرس نخستين آستان عين و ظهير آي Ştil ai ai.

خوزستان ایستاده جی وی تی: تصمیم به سفت شدن اراضی منبع نیاز کجاست؟انتخاب یک آستانه معین و تصمیم با تصمیمی متناسب با زمان باقی مانده گره خورده است.

ما آدم بابا: پیشبینی کجاست نوبت اربعین، 1401 پیش به عنوان تو و تعداد میلیونها بازدیدکننده به عنوان مرزای آستان بیرون از شونده.

خوزستان ایستاده با بیانی دو زائر اربعین به آسانی و بزرگداشت او شهرهای مقدس عراق پروند و با عزت برگند افزود: مراحل نهضت کاروانهای اربعین و تعریف است. شدت این یک پیوند خاص، زمان و مکان است.

امنیت و تشکیلات و انضباط را ارتقا می دهیم، همنگی مرزبانی و نروی انتظامی، رسانی شبانه روزی به کاروان خود خدمت کرد و از زرفیت اردوغان راهیان نور بری، مسکن زایری، را مرد، تایید تصمیم داد و آدم داد: هما شویدی بعدی طاسمی بهره برد. .

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست