داور مسابقه فینال مسابقات قهرمانی تنیس روی میز دوحه خوب داور ایرانی است


به گزارش خبرگزاری فارس، در فینال روز اجتناب کرده اند مسابقات شمارنده ستاره قطر، داور ایرانی دیدار فینال بخش انفرادی پسران را تصمیم گیری خواهد کرد.

نسیبه دلر هروی داور توپ آبی کشورمان پس اجتناب کرده اند تصمیم گیری های خوشایند در دیدارهای ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهم رقبا های مدعی ستاره دوحه اجتناب کرده اند ساعت 16:30 فردا (پنجشنبه) دیدار فینال انفرادی پسران را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیش اجتناب کرده اند آن تحریک کردن شد. نیمه آخرین اجتناب کرده اند مجردان خانم را انتخاب کنید و انتخاب کنید مرد حکومت خواهند کرد.

مسابقات ستاره دوحه اجتناب کرده اند 25 فروردین تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فردا فینال روز مسابقات همراه خود راه اندازی شد قهرمان تک نفره پسران، خانم ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید پسران، قهرمان دوگانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید میکس دوبل به بالا می رسد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول توصیه دهید