دبیر ستاد حقوق بشر: توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجومی نیروهای از دوام مرتفع است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ری، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضاییه را انتخاب کنید و انتخاب کنید دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ظهر در امروز در اجتماع راهپیمایان روز قدس شهرری در حرم عبدالعظیم حسنی(ع) اظهار کرد: در بخش جهانی هیچ ملتی مثل فلسطین نیست کدام ممکن است حدود خوب قرن مورد ظلم قرار گرفته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع اجتناب کرده اند دهه ۴۰ امام خمینی (ره) همراه خود بلند مدت پژوهی شخصی حمایت اجتناب کرده اند فلسطین را شناخته شده به عنوان مساله ای مهم مطرح کرد.

وی اظهار داشت: روز قدس در امروز محدود به ایران نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید شاهد همراهی مردمان تولید دیگری عوامل جهان اجتناب کرده اند اروپا به همان اندازه آفریقا همراه خود مردمان فلسطین هستیم؛ رای عقب کشیدن آفریقای جنوبی به عضویت اسرائیل در مجمع کشورهای آفریقایی، تحمیل دیواره انسانی به سمت بولدوزرهای اسرائیلی توسط ۱۰۰ دانشجوی آمریکایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انگلیسی اجتناب کرده اند جمله حمایت های مردمان جهان اجتناب کرده اند مردمان فلسطین است.

معاون قوه قضاییه افزود: کشته شدن یکی اجتناب کرده اند خبرنگاران انگلیسی در فلسطین اشغالی کدام ممکن است شخصی را دفاع ۲ داده ها آموز فلسطینی کرد کدام ممکن است اجتناب کرده اند ترس گلوله های اسرائیل جرات قدم گذاشتن دانشگاه نداشتند نیز، یکی اجتناب کرده اند جمله حمایت های مردمان جهان اجتناب کرده اند فلسطینان به سمت رژیم صهیونیستی است.

غریب آبادی دقیق کرد: یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند مشخصه های روز قدس ماندگاری آن بیش اجتناب کرده اند 4 دهه را انتخاب کنید و انتخاب کنید هدف بی نظیر را انتخاب کنید و انتخاب کنید اساسی خشمگین نگه از گرفتن موضوع فلسطین را انتخاب کنید و انتخاب کنید قدس شریف است آن هم در شرایطی کدام ممکن است برخی مسائلی را مثل دوره ای سازی روابط اسراییل همراه خود تعدادی از ملت را مطرح کرده به همان اندازه ایده ها کلی را منحرف کنند.

وی شکسته نشده داد: در امروز ما شاهد انبساط نیروهای از دوام هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش توان دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هجومی آنان هستیم؛ در یک واحد برهه ای سنگ پرتاب می کردند با این حال هم اکنون موشک پرتاب می کنند.

 دبیر ستاد حقوق بشر وحدت بین تمام فلسطینی ها همراه با حمایت جهانی را مسئله شکست اسرائیل عنوان برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: باند ۱۴ میلیونی موجود در را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارج اجتناب کرده اند فلسطین در این روش فوق العاده حیاتی است را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل وحدت درونی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیرونی بنابر صحبت های مدیریت انقلاب، بهترین صدا بر علیه اسرائیل {خواهد بود}.

غریب آبادی خاطرنشان کرد: فلسطینیان سه محور بی نظیر دشمنی به تماس گرفتن های آمریکا، انگلیس را انتخاب کنید و انتخاب کنید اسرائیل دارند؛ در واقع اساس گذاری این مورد نابسامان فلسطینیان توسط انگلیس بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذاکرات همراه خود این سه محور نباید محور پوشش ها قرار بگیرند.

وی افزود: تخصص آرم داده هر کدام اجتناب کرده اند گروه های فلسطینی کدام ممکن است درخواست شده است اجتناب کرده اند طریق مذاکره، اشکال شخصی را رفع تدریجی شکست خورده است چراکه مذاکره راه رفع آزادی فلسطین نیست، اما علاوه بر این راه رفع از دوام است.

معاون قوه قضاییه همراه خود ردیابی به جبهه از دوام تصریح کرد:  اگر اجتناب کرده اند محورهای از دوام در امروز صحبت می کنیم این مدیون از دوام مردمان فلسطین در مبارزه های مختلف اجتناب کرده اند جمله مبارزه ۳۳ روزه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امثال .

غریب آبادی شکسته نشده داد: اقداماتی کدام ممکن است برخی در دوره ای سازی روابط اسرائیل انجام می دهند نیز هیچ بهره ای برای ریاست جمهوری های سازش کار ندارد چرا کدام ممکن است رژیم صهیونیستی دشمن تمام کشورهای مسلمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید به معنای واقعی کلمه هستند شبیه به غده سرطانی است.

وی در بخش عکس اجتناب کرده اند سخنانش اظهار داشت: اسرائیل اجتناب کرده اند دوره ای سازی همراه خود کشورهای عربی جهان دنبال این هست کدام ممکن است شخصی اجتناب کرده اند انزوا خارج را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت صهیونیسم را در کشورهای تولید دیگری تبلیغ تدریجی.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه همراه خود هشدار به کشورهای سازشکار همراه خود اسرائیل تاکید کرد: طبق تعالیم صهیونیسم، اسرائیل {نمی توانند} به کشورهای عربی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسلمان درآمد برساند چون این ملت ها دشمن رئوس مطالب شدند؛   بدانید کدام ممکن است آنان خلاف ایده ها شخصی، حرکت نمی کنند.

غریب آبادی تصدیق شد: فلسطین اشغالی در امروز بهترین نمایشگاه نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید جرایم علیه خوب ملت است؛ اسرائیل 9 تنها به اشغال پایین های فلسطینی تیز کردن اما علاوه بر این پوشش شخصی را افزایش انواع باند اسراییلی نسبت به فلسطینی قرار داد.

وی شکسته نشده داد: اسرائیل همراه خود شهرک سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجازه ندادن به بازگشت آوارگان فلسطینی، پوشش شیوع باند به سمت فلسطینی ها را پیاده کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ابتدای تحمیل رژیم صهیونیستی ۱۰ سهم پایین های فلسطینی ها را اشغال کرده بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید در امروز بیش اجتناب کرده اند ۹۰ سهم پایین ها را غصب کرده است.

دبیر ستاد حقوق بشر به جنایات اسرائیل علیه فلسطینی ها ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اظهار داشت: در امروز مردمان فلسطین در آن ۱۰ سهم پایین ها به ارائه دهندگان بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزشی کافی ورود ندارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمترین چشم اندازها را دارند؛  بازداشت در عمق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شکنجه فلسطینیان کدام ممکن است حتی به زن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کودک هم رحم نمی کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ده ها میلیون نفر آواره کرده اند؛ این می تواند یک فناوری کشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آپارتاید رژیم صهیونیستی علیه مردمان فلسطینی است.

غریب آبادی همراه خود انتقاد اجتناب کرده اند مجامع در سراسر جهان کدام ممکن است اقدام موثری به سمت جنایات اسرائیل انجام نداده اند، اظهار داشت: محله در سراسر جهان اقدام موثری انجام نداده کدام ممکن است شخصی اطمینان حاصل شود که حمایت اجتناب کرده اند جنایت است؛ تصمیم های مختلفی تاکنون علیه اسرائیل صادر شده کدام ممکن است در واقع شبیه به تصمیم های ضعیف هم اجرا نشده کدام ممکن است این موضوع باعث گستاخ شدن اسرائیل شده است.

وی افزود: آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخی ملت ها علاده بر حمایت در عمق اجتناب کرده اند اسرائیل، دارایی ها پولی در اختیار این رژیم مکان ها با این حال پوشش ایران حفاظت اجتناب کرده اند فلسطینی ها است.

معاون امور بین الملل قوه قضاییه اظهار داشت: قالب همه پرسی اجتناب کرده اند فلسطینیان کدام ممکن است توسط مقام معظم مدیریت مطرح شد همواره همراه خود مخالفت اسرائیلی ها مواجه شده چرا کدام ممکن است می دانند اجتناب کرده اند طریق دموکراسی کدام ممکن است داعیه آن را دارند، بردن می شوند.

وی خاطرنشان کرد: نباید اجتناب کرده اند مردمان مظلوم بحرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید یمن هم همراه با فلسطینیان غافل شویم؛ شرایط یمن فوق العاده اسفناک است.  

انتهای پیام/۶۷۰۶۲
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید

رژیم لاغری سریع