درک RDA و شاخص توده بدن

مقدار توصیه شده رژیم غذایی / مقدار توصیه شده روزانه به عنوان متوسط ​​سطح دریافت رژیم غذایی روزانه که برای برآوردن نیازهای غذایی تقریباً 98 درصد افراد سالم کافی است، تعریف می شود.

RDA برای افراد با در نظر گرفتن نیازهای مختلف مردان، زنان و سن نسبی آنها متفاوت خواهد بود. بیشتر بسته‌بندی‌های مواد غذایی شامل RDA در کنار محتوای غذایی خود می‌شوند.

همچنین بدیهی است که حتی سالم‌ترین افراد که دارای مازاد یا کمبود شدید هستند، به تعدادی از مشکلات سلامتی مبتلا خواهند شد. با نگه داشتن میزان تغذیه مورد نیاز در نزدیکی تعادل، بدن می تواند در سطوح بهینه عمل کند.

برای کسانی که دچار کمبود هستند، که اغلب نتیجه یک رژیم غذایی نامناسب یا ناشی از نیازهای تغذیه ای اضافی ناشی از ورزش شدید است، استفاده از مکمل های سلامت (ویتامین ها) و مکمل های ورزشی به کارآمدترین وسیله برای بازیابی تعادل تغذیه ای است.

استفاده از یک مولتی ویتامین روزانه یا یک مکمل پروتئین آب پنیر در حال حاضر به طور کلی توسط بسیاری از افراد مصرف می شود تا به راحتی با احتمال کمبود مبارزه کنند.

با توجه به اینکه از هر 100 بزرگسال در سراسر جهان 10 نفر دارای اضافه وزن هستند، چاقی به یک اپیدمی جهانی تبدیل شده است. بیماری‌های مرتبط با چاقی مانند سکته مغزی، حمله قلبی، بیماری عروق کرونر، فشار خون بالا، سطح کلسترول بالا و دیابت نوع 2 عامل تقریباً 10 میلیون مرگ در سال در سراسر جهان هستند.

شاخص توده بدنی برای ارائه تخمینی از وزن بدن سالم بر اساس قد افراد استفاده می شود.

محاسبه BMI به عنوان وزن بدن افراد تقسیم بر مجذور قد آنها تعریف می شود و به طور گسترده برای دسته بندی افراد کم وزن، اضافه وزن یا چاق استفاده می شود.

با این حال، شاخص توده بدنی دارای محدودیت هایی است زیرا تفاوت بین درصد چربی بدن و توده عضلانی بدون چربی را در نظر نمی گیرد. برای کسانی که نسبت زیادی از عضله بدون چربی دارند، به ویژه آنهایی که فعالیت شدید دارند و از مکمل های ورزشی مانند پروتئین آب پنیر یا افزایش وزن استفاده می کنند، BMI ممکن است نشان دهنده اضافه وزن یا ناسالم بودن آنها باشد.

به طور کلی، شاخص توده بدنی تنها ابزاری برای اندازه گیری میانگین وزن ایده آل برای هر قد معین است. روش‌های جایگزین برای ارائه ابزارهای دقیق‌تر برای نشان دادن چاقی مانند شاخص حجم بدن ایجاد شده است.

اخیراً محققان روش جدیدی را برای اندازه گیری چربی بدن ایجاد کرده اند. مقیاس جدید چاقی به دلیل نقص BMI ارائه شده است. به عنوان مثال، محاسبه BMI را نمی توان بین مردان و زنان، ورزشکاران و گروه های قومی مختلف تعمیم داد.

BAI (شاخص چاقی بدن) بر اندازه گیری قد و باسن تمرکز می کند و نسبت دور باسن به قد را محاسبه می کند.