در مازندران ۷ بیمار در بیمارستان بستری شدند

به گزارش خبرگزاری فارس از مازندران، روند روند بیماری در 24 ساعت گذشته ادامه داشت و یک روز بدون فوتی در استان مازندران گذشت.

طی 24 ساعت گذشته 15 بیمار مشکوک به بررسی علوم پایه پزشکی در بیمارستان های دانشگاه پزشکی مازندران بستری شدند.

در این مدت 10 نفر مشکوک در بیمارستان بستری شدند که از بیمارستان ها ترخیص شدند و روند درمانی خود را در منزل ادامه خواهند داد.

در حال حاضر 35 بیمار در این مراکز به دلیل درمان در بیمارستان بستری هستند که از این تعداد 5 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند.

دانشگاه پزشکی بابل در حال حاضر 3 بیمار مشکوک در بیمارستان های بابل بستری شده و در 24 ساعت گذشته هیچ علمی بیمار بستری نشده و 2 بیمار نیز ترخیص شده اند.

همچنین 2 بیمار در بخش مراقبت های ویژه بستری می شوند.

به طوری که پس از شناسایی 15 بیمار جدید، تعداد مراجعه کنندگان به بیمارستان های مازندران و بابل به 38 نفر رسید که از این تعداد 7 نفر در وضعیت وخیم قرار دارند.

در شبانه روز گذشته هیچ مورد فوتی برای اثری در استان مازندران گزارش نشده است.

انتهای پیام/86034/ ج
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.

The post در مازندران ۷ بیمار مبتلا به بستری شدن در بستری شدن اولین بار در دایت سلامت پدیدار شد.