در مرز آلودگی هوای تهران


به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اعلام شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوا در 24 ساعت گذشته 99 و کیفیت هوای تهران در حد قابل قبول و در آستانه آلودگی قرار گرفت.

همچنین طی 48 ساعت گذشته شاخص 78 و کیفیت هوای تهران بود.

از ابتدای سال تنها دو روز در تهران صاف بوده و بیشتر روزهای تهران آلوده و قابل قبول بوده است.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.