در هفت نقطه خوزستان، رطوبت آبادان از 100 درصد به ازای هر رطوبت 60 درصد گذشت.


محمد سبزاری مدیرکل هواشناسی خوزستان امروز در گفت و گو با خبرنگار فارس اظهار داشت: امروز رطوبت هوا در هفت نقطه استان خوزستان بیش از 60 درصد است.

وی گفت: میزان رطوبت آبادان 100 درصد، محشر 69 درصد، شادگان 68 درصد، شش 67، هندیجان 66 درصد، صفی آباد دزفول 64 درصد و گوتند 63 درصد است.

سبززاری گفت: بررسی نقشه های هواشناسی حاکی از استقرار جبهه های جنوبی و مرطوب برای استان تا پایان هفته است که افزایش رطوبت و مه، مه یا مه رقیق در نواحی ساحلی، جنوبی و مرکزی استان را در پی خواهد داشت. انجام خواهد داد .

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.