دستگیری صیاد متخلف در قلمرو ممنوعه کوه سفید دماوند


نقی میرزا کریمی در حال حاضر در ذکر شد وگو همراه خود خبرنگار خبرگزاری فارس در دماوند گفت: اطراف بانان پاسگاه کوه سفید دماوند در حال حاضر در حین گشت زنی متوجه گرفتن شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بلافاصله اقدامات اجباری را برای تصور را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات قانونی انجام دادند.

وی ذکر شد: پس اجتناب کرده اند تفسیر این شکارچی، اطراف بانان برای دستگیری وی وارد حرکت شدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا خوب قبضه سلاح شکاری همراه خود مجوز حمل را انتخاب کنید و انتخاب کنید لاشه خوب کبک اختراع را انتخاب کنید و انتخاب کنید ضبط شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقدامات اجباری در محل تحقق انجام تبدیل می شود. سطوح قانونی.”

رئیس اداره ایمنی اطراف زیست شهرستان دماوند خاطرنشان کرد: دوستداران شخصیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اطراف زیست در صورت تفسیر تخلفات زیست محیطی مراتب را به سامانه 1540 را انتخاب کنید و انتخاب کنید پاسگاه های اطراف زیست اطلاع دهند.

انتهای نامه / 67029 / گ
این را برای صفحه اول اصرار دهید