دفتر رئیس جمهور: اعتراض مربوط به فساد است، نه به نامزد چارچوب هماهنگی.


به گزارش خبرنگار بین الملل خبرگزاری فارس، ابراهیم الجباری، مدیر دفتر «سید مقتدی صدر» رهبر جنبش صدر در بغداد مدعی شد که این اقدامات تحت رهبری وی صورت نگرفته است. جنبش صدر پس از شورش های طرفداران این جنبش.

الجباری به پایگاه خبری بغداد الیوم گفت: تظاهراتی که برگزار می شود مربوط به جنبش صدر نیست، اما این حرکت بخشی از تظاهرات است و توسط او رهبری نمی شود.

این در حالی است که دیروز جنبش رئیس جمهور بار دیگر با دعوت از هواداران خود به تظاهرات دست به اقدامات غیرقانونی زده و فضای بغداد را متشنج و آشفته کرده است. چهارشنبه گذشته معترضان طرفدار ریاست جمهوری به ساختمان پارلمان حمله کردند و به اموال دولتی آسیب رساندند.


شورش حامیان رئیس جمهور

الجباری مدعی شد: راه حل حذف مفسدان شناخته شده و معرفی برخی افراد به سیستم قضایی است. در این صورت می توانید به چند راهکار فکر کنید. تظاهرات امروز هم مربوط به محمد شیعه است. [السودانی] کاندیدا چارچوب هماهنگی ندارد اما مربوط به فساد است».

وی با بیان اینکه اگر سودانی جایگزین شود، «یک فرد فاسد دیگر جای او را می گیرد و ما این را قبول نداریم»، تصریح کرد: مردم خواهان یک دولت واقعی هستند که به همه مردم عراق خدمت کند. هنگامی که جریان [صدر] این بخشی از تظاهرات است، بنابراین بخشی از مردم محسوب می شود.

مدیر دفتر رئیس جمهور با ادعای اینکه پست های نهضت رئیس جمهور متعلق به عراق است و خارج از کشور نیست، گفت: بسیاری از مردم درباره دعوت به اعتراض توییت می کنند اما مردم آنها را نمی شناسند. اما برخی می گویند این تظاهرات متعلق به صدریس است.

الجباری درباره درخواست افراد و گروه های سیاسی برای مذاکره نیز گفت: رئیس جمهور این موضوع را به مردم واگذار کرده است. ملت انتخاب کردند که در مجلس بنشینند و وارد شوند. ملت به دولت ها بدگمان است و بحران اعتماد است.

همزمان با افزایش اعتراضات خیابانی حامیان جنبش صدر در بغداد، تعدادی از معترضان برای دومین بار در هفته گذشته وارد ساختمان پارلمان عراق شدند.

احزاب سیاسی عراق امروز منتظر جلسه پارلمان برای آغاز روند سیاسی جدید بودند، اما جنبش رئیس جمهور با دعوت از هواداران خود به تظاهرات، اقدام غیرقانونی دیگری انجام داد و فضای بغداد متشنج و آشفته بود.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.