دمشق: جنون در غرب دار قبال روسیه که نیاز به تاکید دارد


توسط گازارش گرو بین آسیاب، خبرگزاری فارس، «فیصل المقداد» و وزیر امور خارجه سوریه در شهر صفر کردا و امروز (یکشنبه) با «لئونید شتوسکی» رئیس اداره امور بین الملل. فرقه ها، دوما، ددار و گفدوگو.

نوشته نشتا خبرگزاری، سوریه رسمی (سانا)، و جریان ددار امروز با شتوتسکی، و دیگر تحولات انگلی در سوریه، منطقه و بین ملل پردخت.

دار عين ددار، وزير امور خارجه سوريه، بر احمت و راهبرد با روسيه در جهت دستيابي به اهداف مشترك و تقويت امنيت و ثبات منطقه و جهان و نز، اهميت كتيبه ديپلماتيك پارلمان، به منظور تحكيم روابط دو كشور، ارتباط دارند. دوستی و همدکاری دویاکاری.

بنا بر عین گازارش، المقداد در آدم «جنون غرب در جهت جنون روسیه با هدف حفظ کنترل و جهت فرمان من غرب اداره امور جهان، تصویر میجرد و نیاز به مشعل. مرثیه خوانی و تاکید، غذای بین ملاها و مشهود است.»

مقصود المقداد جنون غربی است اتهام زینیهای چند رز آخرین زیارتگاه به عنوان گروه کر غربی با اصالت روسی بخشی از اوکراین است. در حال حاضر به عنوان روسیه شامل اکراین، برها، حشدار داده، نظامیان، اوکراین، بازرپا گداستان، «موافقتنامه مینسک»، خود مختار روس زبان «دونباس»، شرق اوکراین، هدف تصمیم میهند، اما به سمت غرب. بدون جهت، جایی که ثبات روسیه وجود ندارد اوکراین و آماده شادان برای «کمپین به زودی» از عین کشور، متهم به کرد بودن، و شمر بالائیاز، نیرو، و تجهیزات نظامی، راعه، در اروپای شرقی، اعزام کردهند.

اشتوتسکی نز امروز در ددار با المقداد، در چارچوب تجدید حفاظت روسیه و سوریه، دار زمین، ویجت های مختلف، تثبیت، دوئل با ترویزم، سرزمین حکیمات و تمیت، جمهوری، عرب، سوریه، تقوا، کشتی تقوا .

«ریاض حداد» سفیر سوریه در روسیه، سه شنبه پیش، رسانه کردی، فیصل مقداد، وزیر امور خارجه سوریه.

انتهای pyam/m
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست