دوستگاههای به یک مودم را چاتور شانسایی کنیم متصل است


خبرگزاری فارس – اراک; قطعا همین الان احساس میکنی تو یه اینترنت بانک هستی موجودی استفاده رو میخری و ازش استفاده میکنی بشین یه راهنما بهش فکر کن بدون مجوز و اگر سود میبری اینترنت و وای فای، شما قادر به استفاده از آن خواهید بود.

کابل‌ها کجا هستند، به سمت شویم می‌روند، این واقعیت وضعیت است و دقیقاً در مورد مودمی که به یک شامه متصل به این پایه متصل است، این چنین است.

در این حالت ماشین Wifi Inspector استفاده از اپلیکیشن مناسب با کنترل و شرح کامل بودن داده ها که به شبکه وای فای متصل است.

شروع با برنامه Raaz Google Play دانلود و نصب Knid; بعد از آن صفحه ای مقابل عبارت Network را روشن کنید نام شبکه به این صورت است و شما به صفحه ای درهم، رام، بخش، ابی رنگ دسترسی دارید.

ولی من بلد نیستم مودمی که هنوز نیومده بپوشم؟

روی غازینا شبکه بازرسی، دیرکسمات پاین پاین پانیکا پانیا پا «بوتا اپلیکیشن Btwand توسط فاز خودکار دنبال دستگاه های بجرد که از یک مسیر وای فای با مودم شامما متصل شادند.

بعد از بار دوم کامل نیست اما وصل نمی شود. چیزی به نام دستغی که در قسمت ماک درش نیست، این دستگاه شماست، وجود درد همین دستگاهی به عنوان حال، جسارت به استفاده از مکنید.

توافقی آی پی دوستگاهی را، ناشناس طبیعت، نمتوانید پفهمید که آدم غریبی با دوستگاه شما وصل شد، خیلی خوب!

آیا چارهای یا راهکاری کجا می روی؟

من کانکشن کامل میخوام میخوام با مودم وصل بشم قطع کنم یا Disconnect یک knid هست و بعدش به knid وصل میشه. اینتوری هار بار که که ییک تگ IP اضافه نیست میشود شما آقای میشود که دقیقاً مربوط به کادام یاکی از دستگاه هایتان هست.

بعد از دستگاه شناسه، علامات بعلاوه عکس مشکات کلیک کنید دستگاه را روایت کرده است. ورق زدن یک صفحه جدید ورق زدن کادر در کدام صفحه عبارت Wonts Set Name؟ خیلی دیر شده است

به نظر من نام دلخواه انتخاب کنید تاز است که بعد از آن شم نشان دادا چود است. پس از روی غازینا شناخته می شود در کادر مخکی رنگ در پایین همین صفحه بیزنید تا دستگاه بری اپلیکیشن آشنا معرفتی چه و کجاست لحظه بعد از آن آدرس غریبه شناسایی را می جویم.

زمان من مثل نماد قایق بادبانی دستگاه است، نشان دستگاه هاست یعنی قسمتی از دستگاه، آشیانه آشنا، زمان من راش کلیک یا زنید است. ورق بزن بعد از من عبارت Unkown Device Network ببین تو می توانی مرا ببینی می دانی از من حمایت می کنی می دانی قسمتی هست قسمتی قسمتی هست تو خودت لانه.

بعد از علم احوال، حالتی است که کاربرد دارد، وقت کشک، کشک، مودم، مودم، شدا، دابا، آپ، آگرا، تجمیع، تجمیع. ، مکان نما، کنارش، پدر، پدر، زائر، ساری.

**********

علی اصغر زارعی

**********

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست