دونده معلول خراسان جنوبی در راه تفریحی های آسیایی 2022 چین


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند بیرجند، فدراسیون ورزشکاران جانباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلول ملت اجتناب کرده اند 25 ورزشکار برتر دوومیدانی مراقبت از چهارمین مرحله اردوی کنار هم قرار دادن سازی خدمه سراسری دعوت کرد.

علی اشتری ورزشکار خراسان جنوبی نیز در اردوی کنار هم قرار دادن سازی خدمه سراسری 2 را انتخاب کنید و انتخاب کنید میدانی جمهوری اسلامی ایران در تفریحی های آسیایی 2022 هانگژو چین نمایندگی می تدریجی.

این ورزشکار بورگوندی در ماده افزایش اندازه F37 همراه خود امتحان شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده مستمر توانسته تذکر مسئولان فدراسیون را جلب کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به اردوی خدمه سراسری جانبازان را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلولان بپیوندد.

اشتری دانشجوی کارشناسی انرژی الکتریکی دانشکده بیرجند پیش اجتناب کرده اند این همراه خود حرکت اجتناب کرده اند سد 250 ورزشکار برتر در مجموعه آفتاب انقلاب تهران مدال طلای مسابقات افزایش اندازه ملت را کسب کرده است.

دوومیدانی کشوری 14 جانباز را انتخاب کنید و انتخاب کنید معلول اجتناب کرده اند فروردین 1401 به همان اندازه 2 اردیبهشت امسال در اردوی خدمه های سراسری فدراسیون همراه خود بروزترین tp-date استراتژی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تاکتیک های روز دوومیدانی شناخته شده می شوند.

این اردو را «ولی الله صالحانیه» شناخته شده به عنوان معلم بدنساز را انتخاب کنید و انتخاب کنید «احمد دی» شناخته شده به عنوان معلم زیبایی شناختی ملت همراهی می کنند.

انتهای پیام/96014/ب
این را برای صفحه اول اصرار دهید