دو نفر از اساتید دانشگاه شیراز به عنوان اعضای هیئت علمی نمونه کشوری معرفی شدند.


به گزارش خبرگزاری فارس از شیراز، روابط عمومی دانشگاه شیراز اعلام کرد: مسعود رضی، استاد مهندسی نفت و محمود رضا ماهری، استاد مهندسی عمران این دانشگاه در بیست و نهمین سال معرفی و تجلیل از اعضای هیأت علمی و ایده آل. به دانشجویان کشور به عنوان عضو هیئت علمی ایده آل افتخار یک کشور داده شد.

در این مراسم از 36 نفر از اعضای هیات علمی کشور و 18 دانشجوی ممتاز در رشته ها و مقاطع مختلف تحصیلی تجلیل شد.

انتهای پیام/ س
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.