رئیس دادگستری: دادگستری نباید چرخه دعاوی را به تأخیر بیندازد.


به گزارش خبرگزاری فارس؛ جلسه علنی صبح امروز در همایش علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران با توجه به تاکید قوه قضائیه مبنی بر ارتباط مستقیم و بدون میانجیگری با مردم و مراجعین و تکریم مراجع قضایی برگزار شد. مشتری. امام خمینی تالار مجتمع قضایی شد.

در این دیدار رئیس کل دادگستری استان تهران و سایر مسئولان قضایی به درخواست های حقوقی و قضایی مددجویان توجه کردند.

القصه با مراجعه حضوری دیدار و به دغدغه ها و خواسته های آنها گوش فرا داد و دستورات مقتضی را برای رفع مشکلات مشتریان صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران پس از حضور در نشست علنی با مقامات قضایی استان تهران از عباس زاخلی رئیس معاونت قضایی و دادگاه تجدیدنظر، پرویز حاجی پور سرپرست معاونت قضایی و یحیی جعفری مدیرکل دادگستری فراخوان داد. تهران عمومی.با. دادگاه های انقلاب و قوه قضائیه در اداره کل روابط عمومی حضور داشتند.

رئیس کل دادگستری استان تهران در دیدار با مراجعین مرکز روابط عمومی قوه قضائیه و احصای مطالبات آنان، در حدود قانون دستورات قضایی لازم را صادر کرد.

القاصی با حضور در مرکز روابط عمومی قوه قضائیه ضمن بررسی درخواست های حقوقی و قضایی مراجعین با نمایندگان چندین پرونده پرمخاطب دیدار و پس از استماع اظهارات آنان دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.

رئیس کل دادگستری استان تهران با توجه به بیشترین تعداد شکایات و شکایات در خصوص اطاله دادرسی با ضابط قضایی مربوطه تماس گرفت و شفاهی آخرین وضعیت رسیدگی را کسب کرد. وی با تاکید بر توجه ویژه به علل تأخیر گفت: قوه قضائیه به موضوع شرک به ویژه در زمان «تغییر و فضیلت» توجه جدی دارد. زیرا یکی از وظایف طبیعی قوه قضائیه استماع شکایات و شکایات شهروندان است و بنابراین نباید روند احقاق حقوق و اجرای عدالت در پیچ و خم دادرسی به تعویق افتاد.

وی با تاکید بر تسریع در روند قضایی گفت: آخرین امید مردم قوه قضائیه است و بنابراین نباید اجازه دهیم تاخیر در روند قضایی به امید مردم خدشه وارد کند. زیرا قوه قضائیه پناهگاه رنج است.

همچنین در دیدار با القصی، چند نفر دیگر از مددجویان درخواست های قانونی خود را برای تسریع در صدور آراء، اعمال ماده 477، تسریع در اجرای آرا و سایر موارد حقوقی و قضایی با رئیس کل دادگستری پاکستان مطرح کردند. استان تهران با توجه به هر درخواستی دستورات لازم را صادر کرد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.