رئیس کمیت عرضه کاشور در خانه های بیگ سقف مدگویان رودانی/ بختیاری: ایزوگام ۴ هزار منزل آقا می شود + روبرو.


به گسارش خبر گازاری فارس از رودان، رئیس بختیاری عمداد امام خمینی رحمت کاشور در صفر بهی شهرستان رودان با همراهی نماینده مردم شرق هرمزگان از مجلس شورای اسلامی، امام رودان جمعه رودان، فرماندار رودان و مدیر ایشان خحل ک. منازل خرابکاران مادجویان در نیهاد در روستاهای سرجویه، خرجی، برنتین و نصیرآباد چگین بازاد کرد است.

مرتضی بختیاری در حاشیه کجاست با بیان انکه مرزهای چهار هزار خانا نیاز ایزوگام است که کار آن از فردا آقااز می چود، گفت: مرزهای هزار وان کلیسای صد در صد خرابکاری ارزم اعظم راضیم کیهان کامل. خرابکاری یک دعای بازسازی شده سخت استهس کند و کار راز هفتا اینده آغاز کنیم.

بختیاری با اشاره به تخریب شادان و وسائل مردم در سیل کرد خطاب: آش گازارش های که مدیر کمیت عرضه هرمزگان ونمایندگان، شورای مشورتی اسلامی، نظرش کردی و خوبی با میانجیگری است. بنیاد مستضعفان در شرق هرمزگان استداد.

اشاره به جوهر پتوها بین سیل زادن توزیع شدت است و گیف: بخش دوم و سیل نیز دین هفتا و یا اویل هفتا اینده ترانسفر دادا می شد.

مسئول کمیت عرضه اعلامیه کردی کاشور: یک ظرف مزرعه بازد مانند مناطق سیل زده هرمزگان، دشتم، سیاری از، یک، مقیم، ملاقات با نگهبان و هجوم. خرابکاری و تعداد متفاوتی از خانه های مردم، نیهاد مراضی.

بختیاری با اشاره به اینکه منازیلی که نیاز با بازسازی درند با به کارگردانی اوت و هاوایی کجاست منطقه باید سریعتر، مرمت یک آغاز شد، گیف: نوحدی متفاوت از عبارت بسیج سازندگی، قراره گاه منوره. شهر، ولسوالی بازار غزدی راغان… .

رئیس اداره کمیت به عنوان کرد گفت: آخرین سیلابی که فراتر از حد معمول ادامه دارد در مناطق سیلزاده هرمزگان، سیستان و بلوچستان، جنوب کرمان، فارس و آریز شاد جاری شده است.

بختیاری با اشاره به آن «برخی مدجویان است»، «سیل زد»، «شادر»، «زندگی می کنند».

انتهای پیام/880594
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست

رژیم لاغری سریع