راه اندازی آزادسازی مجموعه آموزهای بالا و رازی و پوروش با نام شهید خرازی مزین به شاد


به گذرش خبرنگار آموزش و پورشه خبرگزاری فارس صادق ستاری فرد معاون تربیت بدنی و ایمنی وزارتخانه های آموزش و پورشه در صفحه شخصی خود در، توییتر، نقطه: سفر به اصفهان با بازدید از مادر بازرگوار، شهید حاجی حسین خرازی رفتیم. خانه من ساده، کوچیک و قدیمی است، اما پاپا ایه، عشق و معنا.

ما آدام داد: پس از تماس تلفنی با وزیر با مادر شهید و شما دال سر گری کردان، نقش فضای معنوی، نیت کردم و از مادر، اجازه خواستم، معرفی آزادسازی، مجموعه های ورزشی آموزش. و نام مزرین شهید باهر.

به نام گازرش فارس، پیشنهاد تحولی آزادسازی، جمعی از هی ورزشی، وزارتخانه های آموزش و پیگیری رویکرد تربیتی و خانواده، ساختاری محوری، بر اساس قوانین اصلی 3 و 10 و اهداف عملیاتی. سند تبدیل ۴ و ۶ در دو بانک آگرا میچود.

در متون روژای پنگشنبه مادران دیچتران و روژای گما پدران و پسران در گروه حی ورزای آموژ و پورشه به تور رایگان و رازاچ میکانند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست