ایجاد اولین بازار سیار صنایع دستی در نوروز در کرج


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرج، فریدون محمدیری مدیرکل میراث زیبایی شناختی، صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری استان البرز شامگاه پنجشنبه در ترکیبی اصحاب رسانه تصدیق شد: مسافران نوروزی {در سراسر} استان البرز در جاری ساماندهی هستند.

وی همراه خود ردیابی به بازارچه های صنایع دستی کدام ممکن است در کاخ مروارید کرج، محوطه باستانی ازبکستانی نیزارآباد، پایگاه های {اطلاع رسانی} شهر جدید هشتیکرد، دشت ساوگولاگ را انتخاب کنید و انتخاب کنید مشکنخت شهرستان فردس برگزار می شد، خاطرنشان کرد: طیف گسترده ای از صنایع دستی در استان اجتناب کرده اند جمله چرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید سفال. ، سرامیک، صنایع دستی، زیورآلات عادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنگ های نیمه قیمتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیره. {در این} بازارها حاضر داده تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به کالا می رسد.

محمدی همراه خود ردیابی به اینکه بازارچه صنایع دستی کاخ مروارید کرج در قالب 100 کیوسک ایجاد شده است، افزود: {در این} بازار 60 کیوسک در دسترس بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کالا طیف گسترده ای از صنایع دستی را انتخاب کنید و انتخاب کنید 40 کیوسک بی نظیر محصولات خانگی موجود است. را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوغاتی های تولیدی استان.”

مدیرعامل نمایندگی ارائه دهندگان مسافرتی استان البرز همراه خود خاص اینکه بازارچه صنایع دستی سیار برای اولین بار در نوروز امسال در کرج ایجاد شد، ذکر شد: کرج یکی اجتناب کرده اند سرزمین های کاخ مروارید است.

نوک نامه / ج
این را برای صفحه اول توصیه دهید