ایجاد باجه دیجیتال بلیط قشمندان در بندر قابل ملاحظه


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند قشم، رامین جعفرپور امشب همراه خود دقیق این مطلب افزود: کیوسک ایجاد شده توسط گروه جهان آزاد قشم به همان اندازه 15 فروردین ماه سال جاری شرکت ها رسانی می تنبل.

رئیس کمیته این سیستم ریزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید آمار ستاد اجرایی شرکت ها بازدید قشم افزود: علاوه بر این شرکت ها سند شناسایی پلاک، صدور را انتخاب کنید و انتخاب کنید تمدید مقوا شهروندی به همان اندازه 15 فروردین در بندر بهل به نامزدها حاضر تبدیل می شود.

به مشاوره جعفرپور. این اقدامات همراه خود هدف ساماندهی بلافاصله بنادر لافت را انتخاب کنید و انتخاب کنید پهل برای تسهیل شرکت ها رسانی صحیح به مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید قشموندان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلوگیری اجتناب کرده اند اتلاف مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران انجام تبدیل می شود.

انتهای پیام/ 88050
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید