رای دادن به جمهوری اسلامی الگوی ای اجتناب کرده اند خوب ارزش باوری ملت است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند سنندج، خطبه های نماز جمعه این هفته سنندج تصدیق شد:

وی همراه خود خاص اینکه روز 13 فروردین روز فوق العاده مبارکی در گذشته تاریخی ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید روز بزرگداشت افراد سالاری دینی در ایران است، اظهار داشت:

امام جمعه سنندج اظهار داشت: ملت مسلمان ایران چون در مکتب اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید رسول خدا پرورش یافتند در آن روز با بیرون اجبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنها همراه خود اختیار به میدان آمدند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنها به اسلام رای داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انقلابی اساساً مبتنی بر مکتب قرآن را انتخاب کنید و انتخاب کنید دین کدام ممکن است سیگنال ایمان را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعتقاد به وجود خوب ارزش در محله اسلامی است.

وی همراه خود خاص اینکه دین مبین اسلام بر 4 رکن بنا شده است، اظهار داشت: شورا، برابری، عدالت را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد، 4 رکن اسلام است.

ماموستا رستمی در {پاسخ به} سوالی دانستن درباره دین به شبیه به مقیاس کدام ممکن است اسلام بر رشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهمیت شورا را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدالت تاکید دارد، اظهار داشت: اسلام بر آزادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم تبعیض تاکید دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود تاکید بر این مد می‌کوشد.

وی افزود: بر ایده آنچه پیامبر اسلام را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن می فرمایند، روزه ماه رمضان منشأ شخصی را دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه روزی کدام ممکن است به آخر ماه شوال دانش نداشته باشیم، نیت روزه ماه رمضان دقیق نیست.

امام جمعه سنندج به سنندج اظهار داشت: قوانین ما اسلام است را انتخاب کنید و انتخاب کنید به به نظر می رسد انتخاب کردن می کنیم، پس نخواهیم شد در گذشته اجتناب کرده اند دیدن ماه روزه بگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس عمدا روزه نگیرد اجتناب کرده اند لطف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رحمت خداوند در اطراف است.

وی افزود: هرکس ضیافت الهی را {در این} ماه روزه بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در آن وقت را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادت تنبل اجتناب کرده اند شومینه جهنم در اطراف {خواهد بود}.

ماموستا رستمی افزود: خداوند در ماه رمضان به مولایمان موسی فرمود ممکن است آفتاب ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآن شخصی را به امت رسول خدا می دهم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این همان چیزی است که به هیچ امتی ندادم را انتخاب کنید و انتخاب کنید خواهم کرد. {انجام دادن}. تاریکی جهنم را اجتناب کرده اند آنان در اطراف کن.

وی افزود: کمک به انسان همراه خود آزادی زندانی، اطعام گرسنه، صدقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صدقه دادن در ماه رمضان 70 برابر ماه های تولید دیگری ثواب دارد.

امام جمعه سنندج اظهار داشت: نجات خوب انسان اجتناب کرده اند زیر فشار معادل نجات خوب محله است، اظهار داشت: در لحظه بیش اجتناب کرده اند 200 زندانی غیرعمد در استانداری موجود است کدام ممکن است برای ادای احترام به آغوش خانوار را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه به کمک همه خواستن دارند را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید تمام امتحان شده شخصی را به کار گیرند.

وی اظهار داشت: اسلام مسلمانان را به یاری یکدیگر را انتخاب کنید و انتخاب کنید {در این} راستا فرا می‌خواند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه جایی کدام ممکن است نیروی هر شخص برای کمک را انتخاب کنید و انتخاب کنید دستگیری دیگران پیش بینی می‌رود.

انتهای پیام/71/2330
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید