رمان من در خدمت کودتا به درخواست موفقیت / دو سفیر هدایت دهدشت الگاوی شیستگی، فرزند جوآن


به نام گازرش خبر گازاری فارس از کهگیلویه مزار اکثر رهبری در زمین کتیبه روحانیت در تداوم انقلاب یک عقیده روحانیت در جهت انقلاب دیر است مقابل جایی که تو تعلق داری سرافراز ق. یعنی عوض کردن پوروندا خوب از قول کافی نیست».

ایشان کتیبه ای روحانی برپا کرد و باید کودتا را حفظ کرد، فرمواند، «می خواهم کودتا را ادامه دهم که کودتا دارد با بهترین استوگی درد بخش، امدا. علمای اسلام.»

یک حوزه علمیه، دو سفیر، هدایت، یک نظر جدید مطرح کردید، یک مدرسه عالی علمی، بر اساس دیدگاه تربیتی، مقداری معطوف به نشر احکام و معارف اسلامی، سطح نظر عمومی مناطق ماورد نیاز، تأسیس شادده آست.

حوزه علمیه دو سفیران هدایت دهدشت 96 با طهل حجت الاسلام حسینی امام جمعه زمان دهدشت و نماينده علی فقيه داراستان تأسيس شاد.بعثت شکوفایی و درخشش بسیار سخت است.

دو سفیر هدایت نوبه و مهجور مانده به عنوان یک متر معرفت، قوت معرفت، طول ابلاغ محور محور و پایه گذاری برنامه انجمن دانشجویان آن پس از پرداخت دوره، که مبلغ مبادله کارازمودا و رازیده است.

علیرغم سابقه کوته اما خدمات و کارکرد دو سفیر هدایت دهدشت سطح شهرستان و دانشگاه مهساس و مشهد مقدس هستند. شاگردان جوآن آنجا که مدرسه علمی است می توانند درس نرسایدند را به پایان برسانند، اما حمزمان برای تکمیل امور فرنگی و گزارش به مساجد و مجامع و مدارس و ادارات است، او به هستند مشغول است.

نیهال چهار با بازنگری از دو سفیر هدایت دهدشت خواست و پدربزرگم را در مقابل جمعه شهرستان قلقلک داد و در آن حوزه حجه الاسلام، ادارات مدیر جوآن، نخبگان و کودتا است. .

گوان جهادی

حجت الاسلام عیسی دارات، مدیر حوزه علمیه جوان، حوزه هدایت دهدشت، خود دانش، عموخته، دفتر امام صادق علیه السلام مدیر حوزه علمیه هدایت دهدشت، دستیابی به اهداف حوزه علمیه تلاش پدریج کجاست.

درخواست جوان بر سنگین، سفران هدایت را برای هدایتگوری و ترویج احکام و دین در دوش میکشاد و همچنین خانواده و سوختی های راه کجاست، اما انگیزه آواز ایران اهداف و نغمه های انداز، رشد حوزه حوزه است. المشیدیه مافیدی.

gamhae astwar brai تو خدمت کودتا کردی

در زمانای که هما دشمنان با دنبال تضعیف کننده عقاید اعتقادی و قدرت دینی و دیکته شده کاردن استکبار احساس می شود، از شما درخواست شده توسط گوان شعبانروز در نظر روشن بودن چارق مرجع علمی هم جهادی دار، سوختی نهی آش هاش هاش. هش

یا وصف سوختیهای کرش میگوید: روزگاری بود که تو را برکنار کردند کاستا بالکا فزونی یافت.

حجت های اسلام، دارة البطح، پاسداشت روحیه بدریگ و مهربانی مردم است.

به نظر من درخواست یک جهادی برای رسیدن به «راهنمای مردم» با پیام گرفتن از راسیدگی وسط مرکز هدایتگیری توسط دگران روشنی و روشنگری بخشاد کجاست. در روحیه انقیلابی نیهاد انقیلابی خدمت می کند خادمهاوری و اخلاص را سرلوه کار قار دادا آست باور عس آگیر انگیژ خدایی شاد میمند.

همین الان دانش آموزان دانش، آموخا، سفران، هدایت دهدشت ملبس به معنویت شدند و من در لباس روحانی خدمت کردم.

سفیران هدایت

حجت الاسلام علی وحدانی فر، مؤسس سفران هدایت دهدشت سفران هدایت را، از اعتبارات برجسته انقلابی خاوند و ایزهار دشت: ایشان به حوزه علمیه رفتند، نقش خود را، و پنگ در نظر او از میچود پرسیدند.

روبروی جمعه دهدشت با اشاره به استقبال خوب به عنوان مؤسسه علمی و طلاب مهاجر به عقیده ادم برای کسب بالاترین درجه تحصیلی لازمه رهندازی سطح عالی ملک علمی دهدشت تایید کردها

وی بیان دشت: با تکمیل دوره معارفه من سطح 2 معادل لیسانس با نمره خالی میچود داد.

حوزه و استادیوم دانشگاه، عملکرد حوزه انقلابی را نیروسازی و کادرسازی به نظر ظهور دانست و هدیه: شاگردان سفران هدایت با اینگیزه، با میل و تنمند با امرات حوزوی مشغول هستند.

حجت الاسلام درات با بیان انکه خرجی حوزه علمیه پایستی دشت مغان تنمند ارتباط با دین پایگاه، GVT: دو سفیر هدایت دهدشت پائگاهی دعای نشر احکام و معارف اسلامی ست.

مدیر حوزه علمیه سفران هدایت دهدشت شکافیه حوزه علمیه و اطهرغری خوارجی کجاست گروه پیگاه را در برنامه هماهنگ و تیتراژ خوند و غت: ناپدید شدن دارم و کارکردهای حوزه دار در برابر کودتا، یک کودتا، یک انقلاب، یک انقلاب در اسلام

ورزشگاه حوزه کردی اعلامیه: حوزه با بهرامندی با اساتید مجرب و بهره مند از احوالات ائمه جمعه کجاست، با چشم انداز تربیت مقداری در جهت نشر احکام و معارف اسلامی با برنامه ای سختگیرانه.

درخواست جوان درباره فعالیت شاگردان سفیران هدایت دهدشت کجاست گفت: حوزه درون پاسداری به عنوان ارض حوزه حاکم حوزه، آموز کربردی که علم محوری را بنا می کند کجاست. آیا وصیت طلبه نیز نایز مسائل شرعی مجمع الزمان و تبلغ جلسات قرآن میپردازند.

به عدم برخورد با دو سفیر هدایت فرنگی اشاره می کنیم: متاسفم، متاسفم، چون اطلاعی از موضوع ندارم.

حجت الاسلام دارات تشکر و ارضوی توفیق و سربلندی به عقیده حجت الاسلام بهادری مدیر جدید سازمان گزارش های شهرستان اسلامی طرح عمیدواری کرد مدیر جهادی و کودتا نگاه وه و داغدهمند کجاست؟ توسط سفران دچدات هدایت.

وی با بیان انکه 18 طلبه در پایه یک، 2 و پنگ در حوزه علمیه سفران هدایت امام موسی کاظم «صلوات» دهشت تحصیل میکانند، افزود: تکانون سفر از طالب جنرال شادند.

مدیر حوزه علمیه، سفران هدایت دهدشت، حفظ معیشت من شاگرد را دایف خاوند، و با بیان انکه، طلبح حدکل، ایاب و گو، نیاز، حزینه درد، گفت: نزدیک است با 6 متر، اطراف. مسجد ابوذر غفاری شفارق یاواریاز نفرت چقدر پول واقعی داری؟

مدیر علمی حوزه علمیه سفران هدایت دهدشت در پایان گفت: از زحمت شبانه روزی حجت الاسلام وحدانی فر مؤسس مدرسه علمی که بری بیشرفت در پایگاه عالمی و اخلاق سینگ تمام قدم غدشتهند و غده شهر شهرشهر.

آخر روز من/82016