رهبر انقلاب از هر جهت بهترین گزینه برای جانشینی امام خمینی (ره) بودند.


ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار فارس در اصفهان با بیان اینکه ویژگی اصلی امام خمینی(س) الهی بودن ایشان بود، گفت: چیزی جز خدا نبود امام مهم امام زمان(عج) بود. (ره) از زعامت ایشان بهره ای نبرده، زندگی الهی داشته و موفق به برپایی این انقلاب الهی شده است.

وی با تاکید بر اینکه امام(ع) جز خدا چیزی ندیدند، گفت: در آن زمان می دیدیم که همه کشورهای جهان وابسته به شرق یا غرب هستند و این ویژگی امام(ع) است. شعار «نه شرقی نه غربی» به عنوان یکی از شعارهای اساسی انقلاب انتخاب شود.

ابوترابی با تشریح اهمیت تبیین نقش امام خمینی(ره) برای نسل جوان خاطرنشان کرد: نسل جوان امروز انقلاب، وجود امام خمینی(ره) و همچنین دفاع مقدس را درک نکردند و در این راستا آموزش و پرورش و رسانه برای درک این موضوع نیاز دارد. انعکاس آنچه قبل و بعد از انقلاب برای نسل جوان افتاده است.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: بعد از ارتحال رهبر معظم انقلاب ایشان در همه ابعاد انتخاب شدن در مجلس خبرگان رهبری، قبل و بعد از انقلاب بهترین گزینه بودند. شرایط انقلابی او محور همه مشکلات بود و عالی ترین امور اداری کشور مانند ریاست جمهوری را تجربه کرده بود و منتخب مردم نیز بود و این نشان از مقبولیت عمومی او داشت.

با تاکید بر اینکه زخم رهبر معظم انقلاب جدا از حضور مستمر ایشان در مبارزات انقلاب، ایشان را از بسیاری دیگر از مدعیان متمایز می کند، گفت: ما به چنین رهبری افتخار می کنیم.

نماینده مردم نجف آباد در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت قیام 15 خرداد گفت: خون شهدای بی گناه در قیام 15 خرداد همواره این قیام را تازه نگه داشته است.

انتهای پیام/ 63125
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.