رئیس کره شمالی: به بهبود قابلیت های استراتژیک یکپارچه خواهیم داد


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، کیم جونگ اون رئیس این ملت پس اجتناب کرده اند آزمایش های موشکی جدیدترین سامانه های راهبردی کره شمالی بر لزوم بهبود تا حد زیادی توانمندی های راهبردی کره شمالی تاکید کرد.

رسانه دولتی کره شمالی صبح دوشنبه گزارش داد کدام ممکن است کیم اظهار داشت کشورش به بهبود «قابلیت‌های تهاجمی محکم» را انتخاب کنید و انتخاب کنید آسانسور نیروهای استراتژیک شخصی یکپارچه خواهد داد.

سه روز پیش نظامی کره شمالی موشک ICBM جدید شخصی به تماس گرفتن Hwasung-17 را آزمایش کرد. (عمیق تا حد زیادی)

آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اعضای شورای ایمنی گروه ملل متحد اجتناب کرده اند زمان اولین آزمایش هسته ای کره شمالی در سال 2006، چندین در اطراف تحریم را علیه کره شمالی اعمال کرده اند.

همراه خود وجود تحریم ها، کره شمالی بر افزایش قابلیت نیروی دریایی شخصی برای مقابله همراه خود شبح نیروهای آمریکایی در قلمرو اصرار داشت.

کره شمالی مشاوره {است تا} روزی کدام ممکن است آمریکا به پوشش خصمانه شخصی برای سرنگونی پیونگ یانگ نوک ندهد، اجتناب کرده اند این سیستم موشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید هسته ای شخصی عقب نشینی نخواهد کرد.

آخر حرف / خ
این را برای صفحه اول سریع دهید