زرگامی: باید کنار هم قرار دادن باشیم به همان اندازه از شتاب کمیت بازدید غافلگیر نشویم


به گزارش خبرگزاری فارس، سید عزت الله زرگامی پس از بازدید از ستاد مرکزی توافق شرکت ها بازدید گزارشی را به رئیس ستاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نمایندگان 23 نفر از کارگران را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرمانداران حاضر در مونتاژ به صورت اینترنت حاضر کرد. این مسافر نوروزی به وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی تقدیم کرد.

زرگامی {در این} نشست ذکر شد: مطلع شدیم کدام ممکن است امسال همراه خود ملاحظه به محدودیت های سال های قبلی همراه خود سونامی بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران نوروزی مواجه خواهیم بود کدام ممکن است خودشان را برپا کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بازدید رفتند.

وی افزود: همراه خود ملاحظه به کمیت بالای مسافران، مشکلاتی در برخی استان ها به وجود آمده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خوشبختانه همراه خود امتحان شده دوستان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارهای {انجام شده}، کارنامه خوبی برای کادر توافق شرکت ها بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات مردمان».

وی همراه خود تاکید بر در اطراف دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی پروازهای نوروزی ذکر شد: همراه خود ملاحظه به افزایش پروازها در هفته دوم باید آمادگی اجباری را داشته باشیم به همان اندازه غافلگیر نشویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هفته دوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایانی پروازهای نوروزی را همراه خود وضعیت بهتری پایین اوج بگذاریم. “

زرگامی افزود: کشته شدن 400 مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافر در یک واحد هفته فوق العاده دردناک است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع باید پایه یابی شود به همان اندازه بتوانیم همراه خود همکاری نهادها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سنت سازی مردمان تلفات را کاهش دهیم.

وزیر میراث، سنت، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی افزود: امیدوارم هر منصفانه از طرف ها ورزش های شخصی را به نحو جذاب رئوس مطالب کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانم این مشکلات را در کابینه هر دو وزیر ذیصلاح مطرح کنم. هم افزایی بدون شک یکی از است دستاوردهای این ستاد بود.

زرگامی افزود: باید بدانیم کدام ممکن است صنعت گردشگری قطعا در جاری انبساط است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود وجود همه پتانسیل ها دیجیتال، انسان ها گردشگری را برای شخصی نگه می دارند. ما باید عاقل، محتاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید قادر باشیم شرکت ها شخصی را برای مسافران را انتخاب کنید و انتخاب کنید مسافران در کل سال ترتیب کنیم.

وزیر گردشگری تصریح کرد: باید بدانیم برای حضور در آرمان ها راه درازی در پیش است را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر مشکلات باید امتحان شده مضاعف کنیم. از مشکلات نوزاد را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلان اجتماعی گرفته به همان اندازه شرکت ها بهداشتی در مسیر درست حرکت کنید، مردمان باید سفری سرراست را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایمن را تخصص کنند.

وی تاکید کرد: همه باید همراه با هم باشیم به همان اندازه مردمان ناراحت نشوند، این موضوع باید در انتخاب ستاد توافق شرکت ها بازدید قرار گیرد. باید بتوانیم حداقل هایی را برای مسافران فراهم کنیم، مشکلات را به صورت علاقه مند به مطرح کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید قول پیگیری این مشکلات را در هیئت مقامات بدهیم.

الزرگامی در نهایت ذکر شد: امیدوارم ستاد توافق شرکت ها بازدید همواره در کل سال پرانرژی باشد.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول سریع دهید