زمستان پربارش کمیت آب دریاچه ارومیه را افزایش داد


به گزارش خبرگزاری فارس از ارومیه به نقل از روابط نهایی نمایندگی آب قلمرو ای آذربایجان غربی، مهرنگ دوستی رضایی سرپرست تحقیق اساس دارایی ها آب نمایندگی آب قلمرو ای همراه خود خاص اینکه: منصفانه میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 980 میلیون متر تاس آب است، ذکر شد: در دریاچه ارومیه قرار دارد در حالی کدام ممکن است این رقم در ابتدای سال آبی جاری 2 میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید 730 میلیون متر تاس است.

وی افزود: تراز دریاچه ارومیه نیز به 1270 متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 73 سانتی متر رسید کدام ممکن است این رقم در ابتدای سال آبی جاری (اول مهر 1400) به 1270 متر را انتخاب کنید و انتخاب کنید 65 سانتی متر رسید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشت سانتی متر افزایش کشف شد.

سرپرست تحقیق اساس دارایی ها آب نمایندگی سهامی آب قلمرو ای آذربایجان غربی از شتاب 307 کیلومتر مربعی مساحت دریاچه ارومیه {در این} مدت خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: در جاری حاضر وسعت آب های آبی آذربایجان 2334 کیلومتر مربع است. .

محمدی شکسته نشده داد: بعد از همه تراز، وسعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت دریاچه ارومیه همچنان همراه خود مدت خیلی شبیه سال قبلی فضا زیادی دارد به منظور که تراز حال نسبت به مدت خیلی شبیه در سال 1399 67 سانتی متر کمتر است.

وی ذکر شد: در مدت منصفانه سال کمیت دریاچه 2210 میلیون مترمکعب کاهش را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسعت دریاچه 1174 کیلومتر مربع کاهش کشف شد.

به گزارش فارس، پرتاب 199 میلیون مترمکعب آب پایین سدهای استان {به سمت} دریاچه ارومیه تحریک کردن شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه نوک فروردین ماه بلند مدت شکسته نشده دارد.

اصولاً آب خلوت از پایین سد بوشان 150 میلیون متر تاس {خواهد بود}.

علاوه بر این 30 میلیون متر تاس از پایین سد مهاباد، 15 میلیون متر تاس از پایین سد شاهرچی ارومیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 4 میلیون متر تاس از پایین سد سلماس به دریاچه ارومیه می ریزد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول اصرار دهید