سبک اقامت در روز عید فطر را انتخاب کنید و انتخاب کنید نکته‌هایی باریک‌ترازمو/حجت‌الاسلام سرلک کارشناس مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم تربیتی اجتناب کرده اند عید فطر می‌گوید


گروه اقامت -نفیسه خانلری: عید سعید فطر یکی اجتناب کرده اند غول پیکر‌ترین اعیاد مسلمانان به شمار می‌رود کدام ممکن است به طبع آداب‌ورسوم خاصی هم دارد. در واقع منظورمان صرفاً آداب دینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مذهبی نیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اتصال همراه خود آداب اقامت ایرانی- اسلامی نیز حرف می‌زنیم. آدابی کدام ممکن است خوشایند است خانوار‌های ایرانی در این امروز غول پیکر، ملاحظه بیشتری به آن است داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی به‌یادماندنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید سرشار رهنمودها آموزنده برای شخصی بسازند.

{در این} گزارش قصد داریم بخشی اجتناب کرده اند آداب ایرانی- اسلامی عید فطر را در کنار همراه خود حجت‌الاسلام سرلک کارشناس بنام مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علوم تربیتی، مرورکنیم.

 

قدر نماز عید فطر را بدانیم

همراه خود فرارسیدن حلول ماه شوال، اولین چیزی کدام ممکن است به ذهنمان می‌رسد، نوک منصفانه ماه روزه‌داری را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن اعمال ماه رمضان همراه خود مطالعه نماز عید سعید فطر است. حجت‌الاسلام سرلک در همین اتصال می‌گوید: «در وصف فضائل نماز عید سعید فطر روایت متعدد موجود است، متعاقباً خوشایند است کدام ممکن است هیچ‌کدام اجتناب کرده اند افراد چه روزه‌داران را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه آن‌هایی کدام ممکن است بنا به دلایلی توفیق روزه تکل را نداشته‌اند، اجتناب کرده اند نماز عید فطر غافل نشده را انتخاب کنید و انتخاب کنید سعی کنند کدام ممکن است نماز را در ترکیبی افراد بخوانند. در نقلی اجتناب کرده اند حضرت رسول (ص) آمده کدام ممکن است خداوند خطاب به بندگان شخصی فرموده‌اند: ای بندگان من می خواهم هرچه می‌خواهید اجتناب کرده اند من می خواهم بخواهید کدام ممکن است به عزت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جلالم سوگند در لحظه {در این} اجتماع، هرچه برای دنیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آخرت شخصی بخواهید عطا می‌کنم. متعاقباً باید قدر این نماز کدام ممکن است سالی منصفانه‌بار توفیق مطالعه آن نصیبمان می‌شود را حسابی بدانیم.»

نکته: نماز عید سعید فطر معمولاً در بیرون اقامه می‌شود، متعاقباً اگر می‌خواهید به نماز بروید، حتماً زیرانداز را انتخاب کنید و انتخاب کنید مهر مخصوص شخصی را در کنار داشته باشید به همان اندازه اگر جایی برای نشستن نبود، اجتناب کرده اند وسایل خودتان استفاده کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند نماز جانمانید. همراه خود {اعضای خانواده} را انتخاب کنید و انتخاب کنید به‌صورت جمعی راهی نماز شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی کودک‌ها را همراه خود شخصی ببرید به همان اندازه گروه نمازگزاران را اجتناب کرده اند نزدیک ببینند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند شور را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاری این نماز شگفت انگیز، بهره‌مند شوند. کودک‌های غول پیکر‌تر قطعاً برای مطالعه نماز، شمارا همراهی خواهند کرد، با این حال برای کودک‌های نوزاد‌تر به سختی داروها خوراکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی اسباب‌ورزشی ببرید به همان اندازه در حین نماز، حسابی مشغول باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوقات فراغت تولید دیگری نمازگزاران را به هم نزنند.

 

فطریه را در اولین ساعات روز بپردازیم

امام صادق (ع) می‌فرمایند پایان دادن روزه به صنوبر زکات فطره است، شبیه به‌طور کدام ممکن است صلوات بر پیامبر (ص)، کمال نماز است. حجت‌الاسلام سرلک ضمن ردیابی به این روایت می‌گوید:«قاعدتاً صنوبر فطریه اجتناب کرده اند اهمیت بسیاربالایی برخوردار است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیشتر است در ساعات اول روزعید انجام شود، متعاقباً خوشایند است کدام ممکن است صبح روزعید، به سختی زودتر اجتناب کرده اند خانه سطح برویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید در گذشته اجتناب کرده اند اقامه نماز، فطریه هایمان را صنوبر کنیم. در واقع اگر جایگزین نشد، این کار را خیلی به تأخیر نیندازیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند نماز را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهایتاً به همان اندازه ظهر عید فطر، این کار را انجام دهبم. در واقع اگر اصولاً اجتناب کرده اند این به تأخیر افتاد، حواسمان باشد کدام ممکن است مبادا اجتناب کرده اند صنوبر فطریه غافل شویم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتماً در اسرع وقت، آن را صنوبر کنیم.»

نکته: حتماً بعد اجتناب کرده اند نوک فینال روز ماه رمضان، فطریه شخصی را جدا بگذارید به همان اندازه وقتی برای نماز می‌روید، فطریه را در کنار داشته باشید، از معمولاً هیچ کدام اجتناب کرده اند ما در شرایط دوره ای، پول نقد همراهمان نداریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همین موضوع قابل انجام است، صنوبر فطریه را برایمان به تأخیر بیندازد. اگر برنامه ریزی می کنید فطریه شخصی را به فردخاصی بدهید، حتماً فطریه را کنار اجتناب کرده اند مابقی پول‌هایتان بگذارید به همان اندازه نامطلوب خرج نشود. در واقع حتماً در اسرع وقت، آن را به صاحبش برسانید.

 

غذای سبک بخوریم

معمولاً صبح روزعید فطر همه {اعضای خانواده} در اطراف هم ترکیبی می‌شوند به همان اندازه پس اجتناب کرده اند منصفانه ماه روزه داری، صبحانه را درکنار هم بخورند با این حال باید حواسمان باشد کدام ممکن است منصفانه ماه تمام روزه بوده‌ایم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نباید زیاده روی کنیم. کارشناس علوم تربیتی می‌گوید: «روایات را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیاتی دررابطه همراه خود مضرات پرخوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید مخالفت دینمان همراه خود این مساله موجود است. آداب را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها خاصی برای مصرف کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشامیدن تصمیم گیری شده کدام ممکن است اگر در هرزمانی، چه در ماه رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید چه در ایام دوره ای، به این آداب حرکت کنیم حتماً مفید‌تر خواهیم ماند را انتخاب کنید و انتخاب کنید دربرابر متعدد اجتناب کرده اند بیماری‌ها ایمنی می‌شویم. خداوند در آیه 31 سوره اعراف می‌فرمایند: بخورید را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیاشامید، با این حال اسراف نکنید. علاوه بر این در آیه 141 سوره انعام نیز آمده است: اسراف نکنید کدام ممکن است خداوند مسرفین را دوست ندارد. به واقع این آیات را انتخاب کنید و انتخاب کنید در واقع روایات فعلی اجتناب کرده اند ائمه اطهار در اتصال همراه خود این مساله، {به خودی خود} راهنمای ما هستند به همان اندازه در هیچ ایامی، پرخوری نکنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید این نکته را بویژه در روز عیدفطر موردتوجه قراردهیم.»

نکته: حتماً برای باهم بودن {اعضای خانواده} این سیستم ریزی کنید، با این حال ملاحظه داشته باشید کدام ممکن است این دورهمی در نتیجه پرخوری نشود.

 3 وعده غذای سبک را انتخاب کنید و انتخاب کنید کم چرب می‌تواند گوارش ممکن است را کم کم به رفتار غذایی در گذشته برگرداند. مصرف کردن شیرینی، چای، اسپرسو را انتخاب کنید و انتخاب کنید تنقلات را به حداقل برسانید را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی وقتی بازدید کننده هستید هر دو بازدید کننده دارید هم نکات زیر را اجتناب کرده اند یاد نبرید. اگر احیاناً پرخوری کردید را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو بافت سنگینی داشتید، پیاده‌روی را {فراموش نکنید}. بازی سبک هم فوق العاده می‌تواند کمک کننده باشد.

برای کودک‌ها وقت بگذرانیم

حجت الاسلام سرلک کدام ممکن است شخصی پدر 4 فرزند است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اتصال صمیمانه‌ای همراه خود فرزندانش دارد. معتقد است: «باید برای خانوار وقت گذاشت. اگر {در خانه} هستیم، حتماً کودک‌ها را در اطراف شخصی بنشانیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود آن‌ها حرف بزنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی برایشان آیاتی اجتناب کرده اند قرآن را همراه خود معانی آن بخوانیم به همان اندازه هم خودمان بعد اجتناب کرده اند منصفانه ماه انس همراه خود کتاب الهی، اجتناب کرده اند قرآن فضا نگیریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم نکاتی را اجتناب کرده اند دل قرآن به فرزندانمان بیاموزیم. علاوه بر این بهره گیری اجتناب کرده اند داستان‌های قرآنی قطعاً می‌تواند افسون را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیرپذیری قرآن برای کودک‌ها را به همان اندازه حدقابل توجهی افزایش دهد.»

 او اضافه می‌تنبل: «یکی تولید دیگری اجتناب کرده اند کارهایی کدام ممکن است می‌تواند عیدفطر را برای کودک‌ها یادآوری انگیز تنبل، تدارک ساعاتی اوقات فراغت برای آن‌هاست، متعاقباً جایگزین را مغتنم شمرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید زمانی شیرین را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یادماندنی را برای فرزندان رقم زنیم.»

نکته: برای وقت گذراندن همراه خود کودک‌ها اجتناب کرده اند آن‌ها بخواهید اسباب ورزشی‌هایشان را بیاورند به همان اندازه همراه خود آن‌ها ورزشی کنید. می‌توانید برایشان قصه اطلاع دهید هر دو آن‌ها را در کارتون دیدن همراهی کنید. شاید کارهای آسان‌ای باشد، با این حال هریک اجتناب کرده اند این کارها برای کودک‌ها حسابی لذتبخش است. حتی می‌توانید آن‌ها را به پارک محله ببرید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به یمن عیدسعید فطر برایشان شیرینی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بستنی بخرید به همان اندازه شیرینی روزعید را حس کنند. همانقدر کدام ممکن است برای کودک‌ها وقت می‌گذارید، به خودتان هم اهمیت بدهید. راه رفتن در پارک را انتخاب کنید و انتخاب کنید در هوای مطبوع بهاری می‌تواند تأثیر خوبی بر جاری بدنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روحی ممکن است داشته باشد.

 

به دیدار بزرگترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان برویم

دیدار بزرگترها در روزعید اجتناب کرده اند عرف‌های فوق العاده خوشایند ما ایرانی‌هاست کدام ممکن است حجت الاسلام سرلک نیز به آن است تاکید دارد: «صله رحم اجتناب کرده اند مواردی است کدام ممکن است نسبت به آن است فوق العاده سفارش شده است. امیرالمؤمنین (ع) می‌فرمایند: همراه خود صدقه را انتخاب کنید و انتخاب کنید صله رحم، گناهان شخصی را پاک کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی را مورد پسند پروردگارتان گردانید. علاوه بر این امام صادق (ع) می‌فرمایند: صله رحم، اعمال را پاکیزه، اموال را فوق العاده، بلا را برطرف را انتخاب کنید و انتخاب کنید حساب (قیامت) را سرراست می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید از دست دادن زندگی را به تأخیر می‌اندازد. متعاقباً همراه خود ملاحظه به تمام برکاتی کدام ممکن است صله رحم را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیدار همراه خود اقوام دارد، خوشایند است کدام ممکن است عیدسعیدفطر را به فرصتی برای حرکت به این عرف قدردانی تغییر کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دیدار بزرگترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان برویم. حتی وقتی همراه خود کسی کدورتی داریم، به برکت این عیدبزرگ، همه اختلافات را جدا گذاشته را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای تعمیر کدورت‌ها پیش قدم شوید کدام ممکن است قطعاً پاداش خداوند محفوظ است.»

نکته: اگر این سیستم‌ای برای دیدار همراه خود بزرگترها را انتخاب کنید و انتخاب کنید خویشاوندان دارید، حتماً اجتناب کرده اند در گذشته به آن است‌ها اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید به صورت سرزده به مهمانی نروید. اگر شرایط برای دیدار آن‌ها مهیا نیست، عیدسعیدفطر را بصورت تلفنی به آن است‌ها تبریک اطلاع دهید را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند حالشان باخبر شوید. علاوه بر این اگر در نظر گرفته شده می‌کنید بزرگترهایتان شرایط میزبانی اجتناب کرده اند ممکن است را ندارند، خودتان بازو به کار شوید را انتخاب کنید و انتخاب کنید آن‌ها را برای مقابله با دعوت کنید. به طور معمول است، منصفانه مهمانی برای بزرگترها اصولاً اجتناب کرده اند میزبانی، حالشان را خوشایند می‌تنبل.

 

 اجتناب کرده اند اعمال غیر سکولار فضا نگیریم

حجت الاسلام سرلک در شکسته نشده به نکته بسیارمهمی ردیابی کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌گوید: «منقضی شدن رمضان به معنای منقضی شدن معنویات نیست. ماه مبارک رمضان جایگزین ارزشمندی را برای قرب خداوند برایمان فراهم می‌تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید می‌تواند تداوم داشته باشد، با این حال بعضی‌هایمان همراه خود منقضی شدن این ماه مبارک، نماز اول وقت، مطالعه قران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب اجتناب کرده اند اعمال خطرناک را فراموش می‌کنیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید یک بار دیگر به شبیه به آدم زودتر تغییر می‌شویم، درحالیکه ماه رمضان برای ما اهلی کردن نفس بوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید باید امتحان شده کنیم به همان اندازه این جاری خوشایند برایمان باقی نگه دارد.»

نکته: اگر می‌خواهید اجتناب کرده اند جاری را انتخاب کنید و انتخاب کنید هوای غیر سکولار ماه رمضان خیلی فضا نگیرد، نماز اول وقت را {فراموش نکنید}. کار خیلی سختی نیست والان کدام ممکن است این رویه را در اقامت داشته‌اید، بیشتر می‌توانید آن را شکسته نشده دهید. علاوه بر این هرروز آیاتی اجتناب کرده اند قرآن را بیاموزید به همان اندازه اجتناب کرده اند قرآن فضا نگیرید. مثلاً می‌توانید در دنیای آنلاین ما گروهی را همراه خود اقوام را انتخاب کنید و انتخاب کنید دوستان شخصی تشکیل داده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری هم، زمانی منصفانه جز قرآن بیاموزید به همان اندازه صفحات قرآنتان هرروز ورق بخورد.

انتهای پیام/
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید

رژیم لاغری سریع