سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی در پروژه های نیمه تمام لارستان

به گزارش خبرگزاری فارس از خرم آباد، فرهاد زاویار عصر امروز با حضور شهرهای استان و اعضای شورای اسلامی شهر در نشست تخصصی امور داخلی و اعضای شورای اسلامی، اظهار داشت: وی با اشاره به بررسی ویژگی های اعتبار پروژه های نیمه تمام استان در این باره. گفت: سال گذشته حدود 3 هزار میلیارد تومان است، گفت: این پروژه ها برای پروژه های نیمه تمام در پایان دولت قبل هستند. فقط 20 تا 300 میلیارد تومان بود.

وی افزود: تا چند ماه آینده شاهد تاثیر سرازیر شدن اعتبارات به پروژه های نیمه تمام بود و از آنها استفاده کرد.

استاندارارستان گفت: با بهره برداری از واحدهای ناتمام 100 هزار شغل ایجاد می شود و نیازی به چکش کاری نیست.

خاویار در بخشی دیگر از سخنان خود با اشاره به این که تولید و تسلیم کشف شده در استان قابل مقایسه با گذشته نیست، گفت: این معناست که دشمنان را به ما داده اند، برنامه ریزی برای انجام شدن دارد.

وی در پایان سخنان خود تاکید کرد: با هم می توان بر مشکلات و چالش ها فائق آییم.

انتهای پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.

The post سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی در پروژه های نیمه تمام لارستان اولین بار در دایت سلامت پدیدار شد.

The post سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی در پروژه های نیمه تمام لارستان اولین بار در دایت سلامت پدیدار شد.

The post سرمایه گذاری 3 هزار میلیارد تومانی در پروژه های نیمه تمام لارستان اولین بار در دایت سلامت پدیدار شد.