سرپرست فرمانداری شهرستان پاکدشت سوله منصوب


نوشته گازرش خبر گازاری فارس از تهران، محسن منصوری استان تهران، تای حکمی محسن اردستانی را با عنوان سرپرست فرمانداری شهرستان پاکدشت منصوب کرد.

متن حکم امده به شرح زیر است:

«منتظر میرود با تکیه بر او خداوند متعالی و سرلوحه تصمیم دادن بیانیه جمال دوم کودتای اسلامی و معنای عهدش دو مدیر دولتمردمی کودتای پاک دستی و فساد و شریعت مداری و عدالت محوری با تایید حقانیت، گز شر گز شرق راستی به عدالت و پشرفت آرمان کور و رفع فقر و انقطاع کوشا بشید دست می یابد.

گفتنی دستیاری محسن اردستانی در نقش نیرو عالی بومی شهرستان پاکدشت، دانشقوی دیکترائی جغرافیای نظامی و سابقه فعالیت گروهی از وزارتخانه های عالی رتبه مختلف دفاع نذیر سازمان عالی اتکا، گسترش منابع انرژی، سازمان دارینی درنایی سای، دفاع

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست