سفر یک آیت الله بزرگ توسط دوحه گامی مهم در راستای گسترش مناسبت های ایران و قطر


به گذرش گروح سیاست خارجی خبر گازاری فارس، «شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» معاون وزیر و وزیر امور خارجه قطر.

وزیر امور خارجه قطر با اشاره به سفر موفق آیت الله سید ابراهیم رئیسی توسط عن کاشور، دیدار با رئیس جمهوری ایران، امیر قطر، رضی الله عنه ممتاز و سفری از ره گمی مهم در راستای یاد کرد. گسترش در مناسبت های دوگانبه ارضیابی کرد.

وزیر امور خارجه مانند خرمن نز استقبال خوبی است و میزبانی امیر قطر سر مخاطبان کوشورمان است که سفر پایانی برآورد کرد.

امیرعبداللهیان و همتای قطری گفتوگوی تلفن برچی موضوعات منبع رابطه در حوزه عالی ناحیه و بین آخوند ملا را منبع تحقیق و تبادل نظر تصمیم داداند.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست