سقف سرچشمه درامدی حاصل از صادرات نفت و گاز درسالیندا تعیین تنش


به گذرش خبرنگر پرلمانی خبرگزاری فارس، شورای نامیندگان در نصیط علناً شیفت عصر امروز یخانبه (1 اسفد) شورای در روند برسی بخش درامادی لیه بودجا 1401، با بند (ب) بینش 1 مقاله سال آینده موافق به کارند.

بند برنج بخش درامدی (ب) بینش شماره 1 بودجا 1401 سقف منابع ارزش صادرات نفت مشمول بازخرید 210101 گاز و صادرات خالص گاز مشمول بازخرید 210102 و منابع مرتبط به آن ساشا دراسد، دکتر 133 ردیف، از جدول 19 شمارا (5) قانون معادل یک میلیون چهار، هشتاد، چهار و چهار هزار میلیارد (4.844.000.000.000) ریال کجا مشخص شده است. یک مایل باید. صادرات فراورده سلام عزیز شامل شدیدترین حکم کجاست؟

در کجا اقلام منتسب به بدهکار اصلاح می شود، مانده انتشار منابع به عهده دولت است، سقف انتشار اوراق مالی اسلامی موضوع بند (ب) است (5) قانون کجاست. کاهیش داد؟

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست