سناتور ارشد آمریکایی: باید اجتناب کرده اند مذاکرات برجام خارج شویم


به گزارش خبرگزاري فارس، يك سناتور ارشد آمريكايي روز سه شنبه در بيانيه اي گفتن كرد در صورتي كه مذاكرات وين به هماهنگی منتهي شود، ايران بين 90 به همان اندازه 130 ميليارد دلار دريافت خواهد كرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مقامات جو بايدن، رئيس جمهور اين كشور بايد كناره گيري كند.

درست..
این را برای صفحه اول اصرار دهید