شاخص رتبه‌بندی اطلاعات‌بنیان کرمان در بخش ساخت خوشایند در تجاری‌سازی ضعیف


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند کرمان، مهرابی سرپرست معاونت توافق امور مالی استانداری کرمان در مونتاژ شورای اجرایی شهرستان زرند گفت: بحث اطلاعات بنیان بلندمدت را انتخاب کنید و انتخاب کنید در اندازه عظیم پاسخ این است می‌دهد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازاریابی اطلاعات‌‌نیان، تجزیه و تحلیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد اطلاعات‌بنیان در اندازه عظیم سودآور {خواهد بود}.

وی همراه خود خاص اینکه بحث اشتغال آفرینی در ادعا گام دوم انقلاب در دسته‌بندی سیاسی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی به‌عنوان سرسلسله رفع مشکلات کودکان است، افزود: مانترا امسال الگو تاثیرگذاری در بحث افزایش اشتغال می تواند داشته باشد. در استان کرمان ۱۱۰ هزار جویای کار داریم ۵۸ هزار نفر بالای لیسانس است.

مهرابی همراه خود خاص اینکه رتبه کرمان ۱۵ کشوری در اطلاعات‌بنیان است، عنوان کرد: در شاخص رتبه‌بندی اطلاعات‌بنیان استان کرمان در بخش ساخت اطلاعات وضع فوق العاده خوشایند داریم ولی در تجاری‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر می گذارد آن در ساخت در رتبه‌های آخر ملت قرار داریم.

سرپرست معاونت توافق امور مالی استانداری کرمان خاص داشت: مانکن‌سازی ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیوند دانشکده همراه خود صنعت دردسرساز است باید جستجو در پیوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارتباط دانشکده را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت باشیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید آشتی دادن اطلاعات همراه خود ساخت یعنی اطلاعات‌بنیان کدام ممکن است اجتناب کرده اند ارتباط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مانکن‌سازی دانشکده همراه خود صنعت آغاز ممکن است.

انتهای پیام/3388
این مطلب را برای صفحه اول توصیه کنید

رژیم لاغری سریع