شهردار قزوین: طرح حریم اندشه باستی تصویب شد.


به گزارش خبرگزاري فارس از قزوين، مهدي صباغي با اشاره به تصويب طرح حريم شهر انديشا اظهار داشت: حريم شهر انديشا. گروه کاری امور زیربنایی برنامه ریزی و تصویب شد و بر این اساس در شورای برنامه ریزی استان تصویب شد.

وی گفت: طرح و کتاب ضوابط مربوط به این پروژه برای اجرا در اختیار شهرداری قزوین قرار گرفت و شهرداری قزوین عملیات عمرانی، آماده سازی و خدمات زیربنایی شامل آب، برق و گاز شهری و همچنین احداث ساختمان را بر عهده خواهد داشت. همچنین مسئول باغ های محله، ایستگاه های آتش نشانی و زیرساخت های ورزشی وارد عمل شدند.

شهردار قزوین افزود: نکته اصلی این است که با وجود اقدامات فوق به دلیل عدم اطلاع رسانی مناسب و شفاف سازی های لازم در زمان تهیه طرح جامع، محدوده مورد نظر تامین نشد. اشاره شهرداری منطقه شهری مجزا محسوب نمی شد و طی مکاتبات متعددی در آن سکنی گزیده شد.

صباغی گفت: با پیگیری های شهرداری این موضوع در بند 5 صورتجلسه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مطرح شد که با عضویت در آن موافقت شد. اراضی معروف به اندیشه در نواحی تفکیک شده حسن آباد و نجف آباد و تق آباد فقط به میزان حقوق مکتسبه قانونی مالکین.

وی گفت: رسیدگی به حقوق مذکور و رعایت موازین قانونی بر عهده دبیرخانه کمیسیون طرح تفصیلی بود، اما با مکاتبات متعدد و پیگیری های ویژه، مستندات به دبیرخانه کمیسیون ماده پنج ارائه شد. در طرح اولیه با توجه به بی توجهی به مسیل رودخانه، شهرداری قزوین اقدامات لازم را برای بررسی و رفع مشکل انجام داد و موافقت لازم را از شرکت آب منطقه ای برای ادامه کار اخذ کرد.

شهردار قزوین افزود: مساحت مورد نظر، مسیر رودخانه و احداث بسترهای لازم در آن توسط حوزه GIS شهرداری تعیین و پس از تایید شرکت آب منطقه ای به سازمان آب منطقه ای ارسال شد. دبیرخانه کمیسیون ماده پنج و در نهایت با درخواست و پیگیری شهرداری قزوین با الحاق منطقه موسوم به اندیشه به مساحت 37 هکتار موافقت شد.

صباغی در پایان با تشکر از همه کسانی که این موضوع را دنبال کردند به ویژه شورای اسلامی شهر قزوین گفت: مدیریت شهر قزوین تمام تلاش خود را برای حل مسائل مورد توجه و فراهم کردن امکانات شهری برای شهر به کار خواهد گرفت. امکانات و خدمات.

انتهای، آخر پیام/
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.