شهید غلامرضا عبدالمالکی: مبارزه ما با ظلم جهان را بیدار خواهد کرد.


به گزارش خبرگزاری فارس از حمدان «شهید» وجدان عرفانی را مشاهده کرد و بهترین شخصیت را در چهار فصل هستی نشان داد و چشم ستارگان آسمان را نورانی کرد، ققنوس هشت بهشت ​​را که هفت آسمان را مسحور کرد، همان عاشقی که در وادی مقدس پرواز کرد. عشق. و فرشتگان را دوست داشت.

می خواهیم هر شب را با نام و خاطره این ستارگان بگذرانیم و با کمک و حمایت این صوفیان دوست داشتنی دست به کار شویم. ادای دینی به این شجاعت، رشادت، مجاهدت و شهامت … برگ سبز هدیه درویشی تا آنجا که پذیرفته شده و چه باید در نظر گرفت.

3175 / لحظه هایمان با شهید غلامرضا عبدالمالکی مبارک باد.

نام خدای مهربان

ما از اولین لحظه به دنیا آمدن فقط خدا را عبادت کردیم و با شیطان جنگیدیم و همیشه و همیشه با او می جنگیم و تا آخرین لحظه با او می جنگیم تا چشمانمان را ببندیم.

ما امروز نمی توانیم در مقابل ظلم سکوت کنیم، نمی توانیم در مقابل ظلم و اسارت مسلمانان سکوت کنیم، اگر در مقابل صدام قیام نکنیم، ابرقدرت ها بر ما مسلط خواهند شد.

ما باید در میدان جنگ و خارج از آن با شیطان مقابله کنیم و پیروز باشیم تا در پیشگاه خداوند به خود ببالیم.

شما سربازان عزیز باید بیش از دیگران به خودسازی توجه کنید و برای آنچه می جنگید آخرین حرف من این است که ما با خدا عهد بسته ایم که جز او را نپرستیم و با شیطان نخواهیم جنگید و خواهیم کرد. ، خیلی مراقب باش! ما باید با مقاومت و ایمان خود عاشورایی دیگر بسازیم تا مردم سراسر جهان بیدار شوند و با ظلم مبارزه کنند.

انتهای پیام/89001
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.