شگرد گله بردران سایبری پری بالا کاشدن سود سیهم عدالت


سرهنگ مهدی قاسمی رئیس شورای عالی آستان بوشیر هزینایی به کالابرداران سایبری پری دریفت سود سیهم عدالت، پرهیز کنند.

بیانیه راه:

رئیس جمهور مردم ایران بوشهر گفت: بعد از انتشار این خبر، کجای این خبر منتشر شد، آنها شاهد هستند که هستام به عنوان مجرمان فضای مجازی، اقدامات جنایتکاران او، از سوء استفاده آنها سوء استفاده می کنند، زیرا آنها ناراحت نمی شوند. و از مسائل یمن و گازهای کردستان و تقریباً همین مردم ایران فحش می دهند.با یک شبکه اجتماعی تحت عنوان “ارسال داشبورد فوری”، “درایوت سود سیهم عدالت”، “یا” ارسال می کنند. ثابت شده نعم جاماندگان، معیشت من کجاست؟

سرهنگ قاسمی خاطرنشان کرد: مردم شریف آستان می بایست هوشیار باشند که اطلاعات ایرانیان و صدور اخطاریه در این باره، مقیاس و زمان بهراه موندی زمانی که هارگون، خدمات کشورم، موضوعات معیشت من در مسیرشان. ir قدرت پرونده، به اطلاع رسانی میچود و آدرس شخصی پیاماکی با سرشماره ارسال نخاهید شاد می باشد.

رئیس پلسی فتی آستان بوشهر تایید پاسخ: تصویر یک نایاز با منبع pegiri که به تیرهای عدالت خود وصل است و یک میبایست با سمانه الکترونیکی شم عدالت را با سمانه بچرخانید. ir یا به سامانه، اطلاعات گردآورنده، دو خریدار www. سجام بررسی ir kenid.

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست