شینزو آبه مورد اصابت گلوله قرار گرفت و زخمی شد.


به گزارش خبرگزاری فارس، شینزو آبه نخست وزیر سابق ژاپن در حین سخنرانی خود در شهر نارا مورد اصابت گلوله قرار گرفت و مجروح شد.

الجزیره به نقل از تلویزیون ژاپن گزارش داد مردی که به شینزو آبه شلیک کرده بود دستگیر شده است.

در پی این گزارش، نخست وزیر سابق ژاپن که پس از اصابت تیر به زمین افتاده بود، برای مداوا به بیمارستان منتقل شد.

برای تکمیل
این مقاله را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.