صفحه 404 تلاوت قرآن / نبوت قرآن + فیلم، متون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایده ها


خبرگزاری فارس – گروه ورزش های قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دینی: پیامبر اکرم صلی الله علیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید آله را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلم می فرماید: «اهل قرآن اهل الله هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید او آن را خاص ساخته است». (ادعا مجمع 1/15)

پس اجتناب کرده اند تلاوت صفحه 404 قرآن کریم برای ادغام کردن 64 آیه آخر سوره عنکبوت را انتخاب کنید و انتخاب کنید آیات 1 به همان اندازه 5 سوره روم همراه خود صدای امیرتقی.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول راهنمایی دهید