صنعا: دشمن گذشته تاریخی را اجتناب کرده اند انگشت خواهد داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود انتخاب های دردناک تری گذراندن می تواند


به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری فارس، «مهدی المشاط» رئیس شورای برتر سیاسی یمن روز سه شنبه در ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی تلویزیونی ذکر شد: (حمله هواپیماهای با بیرون سرنشین را انتخاب کنید و انتخاب کنید موشکی در عمق آلودگی عربستان) اطمینان حاصل شود که تأیید مشروعیت. حقوق مردمان یمن

وی تاکید کرد: پیش بینی داریم اگر دشمن صدای ذهن را انتخاب کنید و انتخاب کنید منطق را نشنود، سال هشتم پر اجتناب کرده اند شگفتی باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید همه انتخاب های ما روی میز است را انتخاب کنید و انتخاب کنید شگفتی ها در راه است. با این حال امیدواریم کدام ممکن است دشمن صدای ذهن را بشنود.

المشاط افزود: الگو فرار محاصره را انتخاب کنید و انتخاب کنید گفتن آمادگی ما برای ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گو در یک واحد ملت {بی طرف} هیچ ارتباطی همراه خود ترتیبات شورای همکاری برای برگزاری نشست موسوم به صلح یمن در ریاض ندارد.

رئیس شورای برتر سیاسی یمن تاکید کرد: ما آرزو کرد امتحان شده انتقادی برای بدست آوردن به راه رفع کامل هستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید نشست ریاض در راستای صلح نیست. اگر الگو صلح انتقادی باشد، ما کنار هم قرار دادن مشارکت خواهیم بود.

المشاط ذکر شد: «دشمنان جستجو در جاه طلبی های شخصی هستند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما حقوقی برای افراد شخصی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید برای بدست آوردن به آن است در همه سطوح امتحان شده می کنیم.

وی افزود: صدها دیدگاه‌های روشن را انتخاب کنید و انتخاب کنید صحیحی را حاضر کرده‌ایم کدام ممکن است در نتیجه راه‌رفع سیاسی کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالا دادن به همه مظاهر تجاوز به یمن می‌شود.

المشاط ذکر شد: در گذشته اجتناب کرده اند مونتاژ شورای ایمنی سریع بشردوستانه را به مشاور گروه ملل حاضر کردیم. متاسفانه پاسخی بدست آمده نشد.

وی افزود: گروه ملل، متنوع اجتناب کرده اند طرف های در سراسر جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حتی دشمنان در مذاکرات دوجانبه اذعان دارند کدام ممکن است ساختار ما نسبتاً است.

رئیس شورای برتر سیاسی یمن ذکر شد: پذیرایی اجتناب کرده اند مشاور گروه ملل کدام ممکن است در موقعیت به واردات کشتی بنزین نباشد برای ما روی حیله و تزویر است را انتخاب کنید و انتخاب کنید هرکس مشاور گروه ملل باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتواند کشتی سوختی به یمن بیاورد اجتناب کرده اند دیگران درمانده تر است. ” “

وی افزود: مشاور گروه ملل از آن آگاه است افرادی که مانع انجام ماموریت را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتحان شده های آن می شوند، کشورهای متجاوز هستند کدام ممکن است اجازه ورود نفتکش ها را به یمن نمی دهند.

المشاط ذکر شد: «مبارزه یکپارچه دارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شدیدتر تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما اخیر آغاز به محدوده های دردناک تری کرده ایم.

وی افزود: بدتر کردن حمله ها نیروی دریایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مالی دشمن به نفع جبهه های ما هیچ دستاوردی برای دشمن نداشت.

رئیس شورای برتر سیاسی یمن همراه خود تاکید بر حقوق بشر در صنعا در {پاسخ به} متجاوز عظیم هر دو کودک ذکر شد: اجتناب کرده اند هدف توصیه پایگاه الظفره در امارات پشیمان نیستیم را انتخاب کنید و انتخاب کنید اماراتی ها باید به آن کانون توجه کنند. منصفانه مشکل.”

مهدی المشاط، رئیس شورای برتر سیاسی یمن شنبه قبلی اجتناب کرده اند منقل بس سه روزه یکجانبه نیروهای مسلح یمن در تمامی جبهه های خانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید خارجی خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: اگر ائتلاف سعودی همه حمله ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاوزات را متوقف تدریجی، منقل بس بالا می یابد. با اشاره به یمن گرفتن سه روزه عصر یکشنبه وارد مرحله اعدام شد.

انتهای پیام
این را برای صفحه اول سریع دهید