ضریب اشغال 98 نسبت واحدهای مسکونی استان قم در نوروز 1401


به گزارش خبرگزاری فارس به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی اداره کل میراث، باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی قم، علیرضا ارجمندی اظهار داشت: واحدهای مسکونی مناسب استانداری قم در 4 روز اول فروردین ماه شاهد ضریب اشغال 98 درصدی بود. . .

مدیرکل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع عادی استانداری اجتناب کرده اند اقامت 31 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 593 مسافر اجتناب کرده اند 24 اسفند لغایت 4 فروردین ماه در استانداری خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اجتناب کرده اند این انواع 122 هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 277 مسافر در اقامتگاه های مناسب زیر تذکر اداره کل سنت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ارشاد اسلامی اسکان داده شدند. . میراث استانداری قم: نرخ نسبت به مدت درست مثل سال قبلی افزایش محسوسی را شاهد {بوده است}.

وی یکپارچه داد: 36 استراحتگاه، 25 استراحتگاه اقامتی، 75 مسافرخانه، 157 خانه مسافر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مجموع 293 واحد مسکونی زیر تذکر اداره کل میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی استانداری در ایام نوروز به مسافران ارائه دهندگان رسانی می کنند.

ارجمندی همراه خود ردیابی به بازدید مستمر اجتناب کرده اند اقامتگاه های اقامتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گردشگری قم در ایام نوروز اظهار داشت: اجتناب کرده اند ۲۴ اسفند لغایت ۴ فروردین ۳۱۸ مورد بازرسی اجتناب کرده اند اقامتگاه های استان تکمیل شد کدام ممکن است به دلیل ۱۵۷ مورد اخطاریه، ۴۱ مورد اخطاریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید عالی پلمپ، ۱۲ مورد ابلاغ شده است. مهر را انتخاب کنید و انتخاب کنید موم را انتخاب کنید و انتخاب کنید پایان دادن معامله با به 18 شکایت.

انتهای پیام/ 78023
این را برای صفحه اول توصیه دهید