طوفان گرد و غبار در عراق


طوفان گرد و غبار شدید، استانهای مختلف عراق را در هم نوردید و کلیه پروازهای بغداد و نجف اشرف تا اطلاع ثانوی متوقف شد.منابع خارجی۱۲:۰۶


۱۴۰۱-۲-۲۶


http://fna.ir/1ovsml