غذاهای محبوبی کدام ممکن است نباید ادراک کنید

در کل سال‌ها، به این ادراک رسیده‌ایم کدام ممکن است برخی مسائل با توجه به برخی وعده های غذایی مناسب هستند، در حالی کدام ممکن است برخی مسائل نادرست هستند. مدهای غذایی بیداد می کنند. آنها اغلب هستند اقامت مفید را مختل کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید ما را در مسیری کدام ممکن است در درازمدت در نتیجه بهزیستی خطرناک تبدیل می شود، سوق دهند.

در همین جا برخی اجتناب کرده اند مدهای رایج غذایی کدام ممکن است در جاری حاضر در جاری چاپ شده هستند، معرفی شده است شده است. به خاطر داشته باشید، همه اینها اشتباه است، متعاقباً مشخص شوید کدام ممکن است مشاهده شده اید چگونه ممکن است بر ممکن است تأثیر بگذارد.

1. آب میوه ها به خوبی میوه های معاصر هستند

متنوع اجتناب کرده اند مردمان در مقابل همراه خود مصرف کردن میوه های معاصر ترجیح می دهند آب میوه بنوشند. آب خنک فوق العاده تا حد زیادی اجتناب کرده اند مصرف کردن میوه ها همراه خود طراوت است. همراه خود این جاری، آبمیوه گیری محتوای فیبر مفید میوه ها را اجتناب کرده اند بین می برد، اگرچه ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چرخ دنده معدنی فعلی در میوه را همچنان محافظت می تدریجی. فیبر بخش مهمی اجتناب کرده اند رژیم غذایی ما است را انتخاب کنید و انتخاب کنید حل و فصل نگه از گرفتن کلسترول را انتخاب کنید و انتخاب کنید سلامت روده {کمک می کند}. در صورت امکان، به جای آن آب میوه، میوه معاصر را محدوده کنید.

2. روغن نارگیل برای شما ممکن است {مفید است}

این موضوع مدتی است کدام ممکن است بحث برانگیز {بوده است}، با این حال همه عامل اکنون روشن تر تبدیل می شود. قبلاً اعتقاد بر این بود کدام ممکن است روغن نارگیل برای شما ممکن است {مفید است}، با این حال به تذکر نمی رسد کدام ممکن است هیچ اثبات آموزشی برای حمایت اجتناب کرده اند آن وجود داشته باشد. به معنای واقعی کلمه هستند، روغن نارگیل مملو اجتناب کرده اند چربی های اشباع شده خطرناک است کدام ممکن است به فرماندهی انسداد عروق روده ها هستند. صفحه بحث روده ها آمریکا اخیراً ادعا‌ای چاپ شده کرده است کدام ممکن است فواید روغن نارگیل برای بهزیستی را رد کرده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاص می‌تدریجی کدام ممکن است این روغن بیش اجتناب کرده اند آنکه فایده داشته باشد ضرر دارد. در صورت امکان اجتناب کرده اند روغن زیتون هر دو روغن سبوس برنج بیشترین استفاده را ببرید.

3. رژیم غذایی با بیرون گلوتن برای بهزیستی بیشتر است

این می تواند یک سبک ترجیح غذایی است. مطلقاً هیچ حقیقتی {در این} جمله {وجود ندارد} کدام ممکن است غذای با بیرون گلوتن برای شما ممکن است {مفید است} را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند غذای روزمره مفید تر است. به معنای واقعی کلمه هستند، غذای با بیرون گلوتن ساده برای کسانی {مفید است} کدام ممکن است غیر لیبرال گلوتن هر دو بیماری به تماس گرفتن سلیاک دارند. به جای آن آن، اقلام گندم مناسب را شناخته شده به عنوان عالی محدوده غذایی مفید محدوده کنید. به معنای واقعی کلمه هستند، مشخص شوید کدام ممکن است رژیم غذایی سرشار اجتناب کرده اند فیبر محلول را محدوده کنید، از این رژیم دارای متنوع اجتناب کرده اند خواص برای حفاظت اجتناب کرده اند روده ها ممکن است است.

4. تخم مرغ برای شما ممکن است خطرناک است

در حالی کدام ممکن است زرده های فعلی در تخم مرغ می توانند درجه کلسترول را به همان اندازه حدی افزایش دهند، به تذکر نمی رسد کدام ممکن است این کار را در سطوح درگیر کننده ای انجام دهند. به عنوان جایگزین، آنها مملو اجتناب کرده اند ویتامین های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید چربی های خوشایند در کنار همراه خود پروتئین همراه خود بالاترین استاندارد هستند. شخصی را به بیش از سه زرده در هفته محدود کنید.

5. تقویت می کند های آنتی اکسیدانی بیشتر هستند

استفاده اجتناب کرده اند تقویت می کند های آنتی اکسیدانی تحت هیچ شرایطی برتر اجتناب کرده اند خوردن میوه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید سبزیجات تشکیل آنها نیست. به معنای واقعی کلمه هستند، {به دلیل} مزایای اضافه ای کدام ممکن است دارند، بیشتر است دارایی ها خالص را محدوده کنید. سبزیجات انتخابی شخصی را رنگی حفظ کنید را انتخاب کنید و انتخاب کنید محدوده را انتخاب کنید و انتخاب کنید انتخاب شخصی را در پختن شام شخصی افزایش دهید.

سخنان پایانی

مدهای غذایی بیش از حد است. در گذشته اجتناب کرده اند اینکه آغاز به ادراک کردن آنها کنید، اجتناب کرده اند دارایی ها صحیح راهنمایی بخواهید.

رژیم لاغری سریع