فارغ التحصیل دانش آموز نگرانکنده است


باه گازارش خبر گازاری فارس از لارستان محمد خلیل عسکری در سفر خود باه لارستان دور برنامه عالی مختلی ناظر ددار با خانواده معظم شهدا، ددار با امام جمعه لار، نشت با فرهنگیان، بازد از چندین مدرسه گزینی هاذه، فاتحاذهذهذه. .

مدیران آموزش و پورشه فارس در ددار با امام جمعه لارستان با بیان انکه بافت ویه فرهنگی و دکترینال در کنار ظریفت حیا خوب در آموزش و پرروش لارستان عجب می کند که دبرخانا فیرگ غانم شهر شهر و منش: به عنوان یک برنامه اصیل. سفری سراسیر آستان با روش آزمایشی و پینچ فرمندان فرهنگی به معنای ائمه جمعه و آموزش و پورشه را راه اندازی کردند که هدایت کنیم با آن تحت تعقیب بود.

بیانیه جوهر، سند تحول در بنیادین آموزش و پورشه در کنار بیانیه، گام دم، انقلاب و حکاکی مهندسان فرهنگی کوشور از 3 محور کار، کرد آموزش و پورشه فارس در دولت جدید، خوهید بود. ، فارسيشير شيريشير آموز شيرگيشت پشكوسوتان و انديشيماندان دير جهت پيشپرد ​​هدفهاي دگرگون كننده بنيادين بهره از خواهيد كرد.

عسکری تایید جوهر لارستان از ظریفت وه یعنی برخوردار ست با برنامه ریزه دقیق دینبال زنده کجا زرفیت ها بشیم بیان کردی: تمام توانمان را برطاف کردان حاضر، مدراشا-ئی-شت-یه-هش دانش عموزنی اینقلبی تربیتی کنیم.

خاطرانشان رسمی کجاست کرد: او از دنبال به عنوان یک امر شرایطی بهره دارد، اینجا مرکزیت، کودتا، عجله، سلسله مراتب جدید و نگاهی نو است که با آن باید مشکلات پیش پرویم را حل کرد. .

مدیر آموزش و پرروش فارس همچانین با حضور جمعی از منتخبین به عنوان فرهنگیان لارستان با اشاره به ایشان محور فعالیت و تحصیلات عالی و اخلاقی و تحصیلی اوست مادرانا و بایک نجرش الگویی فیت ها را دنبال کنیم تا در ییک وای یا رام و دوستانه برنامه ها را پیش بیپرم.

عسگری باعان انکه پگیر فیریند صدور احکام و مشکلات مربوط به نیروهای آموزش حق گرو سوم و چهارم نز هستم و جلسه و دیدار با وزیر آموزش و پورشه نز در موضوع مصلحت راه امش. : قطب بندیهای آزمون سراسیر کانکور بیاد بالاست و دیدگاه فرهنگیانی در دفاع از حقوق دانش، آموزان فارس برپا شده در قضیه کامیسون آموز و تحقیقات به نام یواخیم کرد.

اگر بخواهی در موردش صحبت کنی، جایی در شهر سند و دار دوران پسا کرونا را خواهی داشت، جستجوی انسان گرا، انسان، پیشمر و یادورشاد: ​​نمایی از گسترش دانشگاه فرهنگیان را، شمال، جنوب، غرب و شرق آستان پجیری می کنی.

مدیر آموژ و پرروش فارس با اشاره به آن نظام رتبه بندی باندی معلمان با گلاب همت دولت و مجلس ایالت آخر شادان است و توجه به محل جمع آوری 40 میلیارد تومان. رشیده است، بیانیه پاسخ: انجمن یواخیم داد و مکانیزم های انتقال فرهنگیان رانیز به رفته، یعنی سازمان جوهیم کرد که بخشی، چون مشکلات فرهنگیان حل و فصل می شود.

نظامی با اطلاق به اینکه کارگروهی را برای کاهش جلد باخنامه عالی ارسلی به عنوان سوی مدیریت هر تشکیلات دادی ام تا با کههش انباشت کاری دو مدیر و مدرسین به نظر برجسته خلقیات کمک کینیم حساب مکاتب، 10. سرسر آستان و آریز، شدت حال و مرحله روز، راز نیز کجاست، بعد از عید و اریز؟

بهترین راه برای اظهار نظر تخفیفات مناسب به نظر منفعت فرهنگیان آستان فارس به عنوان پشگاه فرهنگیان اخبار پدرم و تایید پاسخ: تحصیلاتم را تمام کردم، دانش آموز، سوال آخر دار 2، سیار نجران کننده است و بازه سرگانه منزلان پرداخت.

مدیر آموزش و پورشه فارس با تایید حرم و ایمنی دانش و آموز و معلمان نظر به اینکه چه اولویتی دارد و منتظر تهویه مناسب باشید و پروتکل را رعایت کنید اینگونه است و ویرگول اجتماعی است Piyada Sazi Adalat Amuzchi der Sarasir Astan، پذیرایی از یواخیم کرد و انتظار دو مدیر و دو معلم آستان در ایان ظاهر شونده موثر است.

عسگری در بیانیه ای به محتوای آن توجه کنید و روشای عموشی را توسط رز روزانی و مادران کنیم تاز تبدیلات گوسترادا، مسائل آموشی و پورش پس از نامگذاری، اعلامیه کردی: سیاست حفاظت از مدارس غیردولتی را در راستای پیشپرد مامورت. خود کمک کنیم.

دبستانی که ددار اسماعیلی مدیر آموزش و پروش لار و پینگ تین از فرهنگیان به نامیاندقی از دو معلم آنجا که بیان نقطه نظرات و مشکلات و اظهارنظرهایی در خود پرداختند.

به گازارش فارس مدیر آموزش و پرروش فارس با حضور دکتر هنرستان دخترانه حضرت فاطمه زهرا (س) دبرستان مدرسه اول راهنمایی وحدت دبرستان دوره اول شهدای دانش آموز دبستان پسرانه سعدی، پردیس دانشگاه فرهنگستان و پاشاران شهرار فرهنگیان به گیفتوگو پردخت.

پایان pyam/s
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست