فرستاده گروه ملل متحد اجتناب کرده اند عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسایگانش خواست به همان اندازه آب مشترکی داشته باشند


به گزارش سرويس بين الملل خبرگزاري فارس، جنين پلاسشارت، نماينده گروه ملل متحد روز سه شنبه اجتناب کرده اند عراق را انتخاب کنید و انتخاب کنید همسايگانش خواست در مذاكرات معنادار تقسيم آب شركت كنند.

به گزارش خبرگزاری مناسب عراق (هوشیار، آگاهاین آژانس در ادعا ای ادعا کرد: در همه جای سیاره ما، آب کلید حیات است. در عراق، به راحتی در دسترس است بودن را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت دقیق دارایی ها آب اجتناب کرده اند اهمیت ویژه ای برخوردار است. ماه قبلی اجتناب کرده اند باتلاق های بین النهرین در جنوب [عراق] من می خواهم مشکل های متنوع را کدام ممکن است عراق همراه خود آن مواجه است دیده را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیده ام.»

جنین پلاسچارت یکپارچه می دهد: «ضعیف بارندگی، ضعیف آب، شوری گرد و غبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید آب، مدیریت ناکارآمد دارایی ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید انبساط گروه همه عواملی هستند کدام ممکن است کل ملت را خرس تأثیر قرار داده اند. کاهش سرزنده جریان آب اجتناب کرده اند کشورهای همسایه منصفانه شبح انتقادی تولید دیگری است.

بلکچارت در بخشی تولید دیگری اجتناب کرده اند این ادعا می گوید: «همه ذینفعان عراقی باید این موضوع را شناخته شده به عنوان منصفانه وظیفه مشترک را انتخاب کنید و انتخاب کنید منصفانه موضوع حیاتی کدام ممکن است باید همراه خود ضرب و شتم اختلافات سیاسی همراه خود بیشترین سرعت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جدیت رفع شود، در انتخاب قرار دهند». مهمتر اجتناب کرده اند همه، همسایگان عراق باید در یک واحد گفتگوی معنادار دانستن درباره اشتراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید مدیریت آب نمایندگی کنند.»

او ذکر شد: «واقعیت تلخ اینجا است کدام ممکن است ضعیف آب منصفانه شبح حال نیست، اما علاوه بر این {به دلیل} تأثیر احتمالاً آن بر فقر، آوارگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید پیامدهای مهم آن برای وفاداری را انتخاب کنید و انتخاب کنید رفاه بلندمدت عراق است». موضوع روز جهانی آب امسال “آب های زیرزمینی دیده شده است” است. [در این روز] بر روی منصفانه تأمین ارزشمند هدف اصلی می تنبل کدام ممکن است بیشتر اوقات نادیده گرفته تبدیل می شود. آب های زیرزمینی شناخته شده به عنوان تأمین بی نظیر آب شیرین باید دفاع کردن شوند.

این اظهارات در حالی خاص شد کدام ممکن است محمد کریم الخفاجی، وزیر کشاورزی عراق در تصمیم تلفنی همراه خود گروه وعده های غذایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید دارو برای برگزاری نشست مشترک بین تهران، بغداد را انتخاب کنید و انتخاب کنید آنکارا در گذشته تاریخی 7 ژانویه پس اجتناب کرده اند بالا سی و ششم اجلاس گروه خواربار را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشاورزی (FAO) در تهران ادعا شد. ). توانایی در مواجهه همراه خود فاجعه آب.

حاکمیت بر دارایی ها آب یکی اجتناب کرده اند امتیازات ژئوپلیتیکی است کدام ممکن است رفع آن به مشکلی تغییر شده است. حرکت آب شناخته شده به عنوان منصفانه تأمین سیال در موجود در سفره های زیرزمینی هر دو در مرحله پایین به تعیین کنید رودخانه ها باعث حرکت آب اجتناب کرده اند مرزهای استاندارد بین ملت ها شده است. انجام کشورهای بالادستی ممکن است نتایج مخربی بر مشتریان زیرین دستی داشته باشد. پوشش ترکیه در مونتاژ سد بر دجله را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرات را انتخاب کنید و انتخاب کنید تأثیر آن بر عراق، سوریه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید هر دو فرسودگی آنها الگوی خوبی اجتناب کرده اند این امر در غرب آسیا است.

را انتخاب کنید و انتخاب کنید عون دیاب، سخنگوی وزارت دارایی ها آب عراق، آگوست قبلی اجتناب کرده اند سفر منصفانه گروه فنی اجتناب کرده اند بغداد به تهران همراه خود تحریک کردن فاجعه آب در جهان خبر داد. سخنگوی دارایی ها آبی عراق ذکر شد: اشکال اروندرود باید رفع شود به همان اندازه هر سال تکرار نشود.

وی ذکر شد: این بهتر از راه رفع است. اگر همراه خود ایران به توافقی برسیم کدام ممکن است چنین سدی تحمیل شود به همان اندازه گذرگاه های ناوبری تحمیل شود. [این گام] اروندرود در تمام اندازه سال استاندارد آب شخصی را محافظت خواهد کرد. به دلیل این موضوع کدام ممکن است اجتناب کرده اند سال 2018 یکپارچه دارد، “این موضوع خواستن به راه رفع اساسی دارد.”

انتهای حرف / م
این را برای صفحه اول توصیه دهید