فقط پرداخت کارتخوان در دفاتر مجاز است.


به گزارش خبرگزاری فارس از بندرعباس، حسین کرم پور رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی هرمزگان ظهر امروز در گفت وگو با رسانه ها اظهار داشت: هر راه دیگری غیرقانونی است.

وی افزود: از این رو اکثر اعضای این سازمان برای وصول هزینه های بیماران از کارتخوان استفاده می کنند.

رئیس شورای هماهنگی نظام های پزشکی هرمزگان گفت: شهروندان در صورت مشاهده هرگونه تخلف در روند قانونی از جمله درخواست پرداخت کارت به کارت می توانند مراتب را به دانشگاه علوم پزشکی و یا معاونت آموزشی اطلاع دهند. سازمان نظام های پزشکی». با مدارک (قبض پرداخت).

کرم پور خاطرنشان کرد: شماره تماس های نظام پزشکی 3671522 و 3340401-2 در دسترس شهروندان معاونت درمان است.

انتهای پیام/ 88050
این را برای صفحه اول پیشنهاد دهید.