در گذشته اجتناب کرده اند انجام پیشنهادات ملکی استعلام اجتناب کرده اند موقوفات حیاتی است


به گزارش خبرگزاری فارس اجتناب کرده اند ساری، حجت الاسلام ابراهیم حیدری جناسمی در امروز در نشست مدیران اوقاف استان همراه خود استاندار مازندران همراه خود خاص اینکه استان دارای منصفانه هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید 361 امامزاده، حدود 15 هزار موقوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید 215 هزار رقیب است، اظهار کرد: حدود 70 سهم کل موقوفات استان است. . نیات اوقاف مازندران متعلق به حضرت سیدالشهدا (علیه السلام) را انتخاب کنید و انتخاب کنید اداره تعزیه ماه های محرم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صفار است کدام ممکن است بخش بزرگی اجتناب کرده اند موقوفات فرمان را تشکیل می دهد.

وی افزود: طی سه سال قبلی همراه خود {به روز} رسانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید انعقاد 50 هزار سند اجاره موقوفه را انتخاب کنید و انتخاب کنید گزارش 282 وقف جدید در مازندران شاهد افزایش درآمد موقوفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید به دلیل اجرای نیت خالصانه هستیم.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران ذکر شد: در بخش عمرانی، اوقاف استان جدا از اجرای قالب های قالب کامل در بقاع متبرکه را انتخاب کنید و انتخاب کنید بقعه متبرکه امامزادگان; در موقوفاتی کدام ممکن است در سه سال قبلی 30 قالب عمرانی وقفی به خوب ارزش 4000 میلیارد ریال افتتاح هر دو بازیابی کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید هم اکنون 10 چالش عظیم در بخش های تجاری، حج، خدماتی، مسکونی، کشاورزی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجاری به خوب ارزش 5000 ریال توسط دست پیگیری است. میلیارد ریال .

حیدری همراه خود ردیابی به اینکه بیشترین مشکلات تصرف عام را انتخاب کنید و انتخاب کنید شخصی بحث وقف تصرف است کدام ممکن است در گذشته اجتناب کرده اند نقل را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوئیچ هر دو مونتاژ بنا اجتناب کرده اند استعلام وقف بدست آمده نمی شود، افزود: استعلام اجتناب کرده اند موقوفه باعث تبدیل می شود پایین در گذشته اجتناب کرده اند مونتاژ هر دو اصلاح باشد. . تصمیم گیری وقف برای مالک.

وی همراه خود اصل استاندار مازندران آرزو کرد استعلام وقفی هر دو عدم وقف اجتناب کرده اند سوی گروه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید نهادها در گذشته اجتناب کرده اند انجام هرگونه تخفیف ملکی شد.

مدیرکل اوقاف مازندران همراه خود خاص اینکه این نهاد کنار هم قرار دادن همکاری همراه خود تجهیزات اجرایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان در اجرای مانترا سال است، تصریح کرد: اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران همراه خود مساحت 400 هکتار اجتناب کرده اند اراضی کشاورزی در جاری بحث ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساخت هستند. حرکت. گام های موثری برداشته شده است.

این مقام پاسخگو برای به تسریع در اجرای 207 قالب اعمال شده توسط اوقاف استان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: 70 سهم موقوفات مازندران به نیت امام حسین (علیه السلام) است را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود کار با هم واقفان ما توانستیم اصولاً شرکت ها را حاضر دهیم.

حیدری شرکت ها وقف در بحث پزشکی را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید یکپارچه داد: در ایام تاجگذاری اوقاف مازندران همراه خود کسب تجهیزات اکسیژن ساز، تجهیز اتاق حرکت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کسب 2 تجهیزات. RA، ساخت ماسک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر ورزش های پزشکی در شهرستان همراه خود دانشکده علوم پزشکی در کنار {بوده است}.

مدیرکل اوقاف را انتخاب کنید و انتخاب کنید امور خیریه مازندران اهدای 200 هزار بسته کالای معیشتی را اجتناب کرده اند تولید دیگری اقدامات این بنیاد برشمرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزود: اوقاف مازندران جدا از اجرای قالب افق (ورزش های اجتماعی، زیبایی شناختی را انتخاب کنید و انتخاب کنید قرآنی)، سلامت را تامین کرد. شرکت ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاشت.

اجتناب کرده اند جمله این سیستم های ما در این سیستم ما، هشدار مناسب فرا رسیدن بهار قرآنی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماه مبارک رمضان همزمان همراه خود بهار شخصیت در قرن جدید است. استان مازندران.

حیدری آزادی زندانیان جرایم غیرعمد، قالب سراسری مسکن، حمایت اجتناب کرده اند ساخت، حمایت اجتناب کرده اند داده ها آموزان کم بضاعت، فرآوری ابزار پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید زیبایی شناختی را اجتناب کرده اند موقوفات را انتخاب کنید و انتخاب کنید شرکت ها خیریه برای استان مازندران دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید خاطرنشان کرد: اجتماعی، زیبایی شناختی، مذهبی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجرای سلامت این سیستم های این موسسه یکپارچه دارد.

انتهای پیام/3141/
این را برای صفحه اول توصیه دهید