قزوه چنان که مبعوث شدم، مبعوث شدم، به او نیکی دادم، خواست و دو شاخ داشت، مانند شادی صحابی محمد (ص).


در کتاب گازرشخبرنگار، کتاب و ادبیات خبر گازری فارس، علی رضا قزوه، مسئول دفتر شعر، موسیقی و روایت سازمان صداوسیما و شاعر سرشناس کاشورمان در عبااتی با شرحی از پیام آور خاتمی تنظیم شده است. ، محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم.

شدت مهر مُهر رسولان سبز بر نگین محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)
زمین حر آیینه گردی سیت از زمین محمد (ص)

O
خوشا به حالش و با آن و با آن چنین می شود یاران محمد (صلی الله علیه و آله و سلم)

به خاطر این
در ارسط عرصات استاماشین محمد (ص)

ستاره میدمد در نقش خاک آستانه کویش
بیهار

دخیل باشم
آیا آستان محمد (ص) آیا آستان محمد (ص) است

آغار حسین علیه السلام و حسن علیه السلام چلچراغ خانه اویند
علی (علیه السلام) و فاطمه (س) نورند، نورالدین محمد (علیها السلام)

سوگند به آینه و نور و صبح و شکر سپیده
به گل، به سبزه، به ریحان، به یاسمین محمد (ص)

این زمان برای مرام یا Nakshidam است
هزار رتبه سوگند بر یقین محمد (ص)

هزار بر اساس هورا، عفرین و سلام رتبه بندی شده است
در اینجا علی (علیه السلام) و عفرین محمد (صلی الله علیه و آله) را می ستاید.

«علی ایمان به خدا» بیر نگین علی (علیه السلام) بود
نوشتا شید “صداق الله” بر نگین محمد (ص)

مدت زمان سپرده گذاری به دلیل تاریخ X و Nexus است
آنها امین خدا باش، آنها امین محمد (ص) هستند.

شما یک میرودام دارید
چو بنگرام به نگاه خدایی بن محمد (ص)

کل جوانه و nbudum
روز فعلاً «لَمَا أَسْعَلَ مَا أَمْرِی» محمد (ص)

انتهای پیام/
تقاضای نظر در صفحه اول بیشنهاد کجاست